Реферат з української філології

Реферат з української філології

Перед тим, як ми почнемо теоретичну частину статті, вважаємо за необхідне окреслити аудиторію читачів, котрим ця стаття може стати в нагоді. Отже, по-перше це студенти кафедри мовознавства, лінгвісти та філологи. По-друге це майбутні журналісти, викладачі української мови, редактори, коректори, публіцисти. І загалом це всі, чиїм основним інструментом праці слугуватиме безпосередньо слово. Влаштовуйтесь зручніше, адже ця стаття саме для Вас.

Сутність реферату

Філологічний реферат, по суті своїй, мало чим відрізняється від рефератів, що більшість з нас була змушена писати під час навчання у школі або при відпрацюванні пропущених занять. Реферат представляє собою малу академічну форму дослідницької діяльності обсягом близько 10-15 сторінок. Зазвичай реферат характеризується низькими вимогами щодо рівня унікальності. Більш за це – не потребує значних зусиль, роботи з чисельними посиланнями, проведення експериментів та ін. В цілому, реферат з філології зосереджено на тому чи іншому філологічному явищі.

Теми для рефератів

Наведемо декілька прикладів тем рефератів, що в повному обсязі продемонструють варіанти тем досліджень:

  1. «Концепт «сім’я» на сучасному етапі розвитку української мови».
  2. «Термінологія політичного дискурсу».
  3. «Оказіоналізмі у віршах Л. Костенко».
  4. «Проблеми розмежування поняття ідіостилю та ідіолекту».

Як бачимо, кожна з зазначених тем у тій чи іншій мірі стосується різноманітних аспектів мови, особливостей її функціонування в специфічному середовищі, в житті конкретного її носія. Так, перша тема є суто лінгвістичною оскільки зосереджена на понятті концепту, дослідженні його периферії та ядра з орієнтацією на певне слово. Друга тема є більш розгорнутою. Адже нею можуть займатись як філологи, так і майбутні політичні спеціалісти, оскільки представлене питання безпосередньо стосується їх майбутньої діяльності. Третій та четвертий приклади характеризуються здебільшого літературним напрямком. Ці теми зосереджені на аналізі україномовних літературних надбань з лінгвістичної перспективи.

Структура реферату

Щодо структури реферату, значних відмінностей у порівнянні з іншими напрямками підготовки ми не знайдемо. Як і в інших випадках реферат складається із змісту, вступу, основної частини та висновків. Також написання реферату вимагає оперування сталим науковим підґрунтям. Тобто різноманітними словниками, монографіями, статтями, підручниками тощо.

Таким чином, ми розглянули ключові риси, що є властивими рефератам з української мови. Завдяки аналізу прикладів тем робіт, ми зазначили більшість дисциплін, що передбачають написання українського філологічного реферату. Крім того, в статті охарактеризовані базові вимоги щодо змісту роботи, її об’єму та інші не менш важливі подробиці.

Нагадуємо про можливість замовлення реферату з української філології, а також виконання інших форм письмових робіт по багатьом спеціальностям на нашому сайті. Ми гарантуємо високу якість без переплат та на комфортних умовах!

Добавить комментарий

5 − 3 =