Распродажа!

Зв’язок стратегій конфліктної поведінки та товариськості у підлітковому віці

120  90 

Код работы: К 00124
Дисциплина: Возрастная психология
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 52
Источников литературы: 54

Описание

Курсова робота аналізує поняття конфлікт у сучасній психології, містить практичне дослідження зв’язку конфліктності і товариськості підлітків.

ВСТУП

Проблема конфліктів є надзвичайно актуальною для сучасного суспільства − ними буквально пронизані всі сфери життєдіяльності людини. Конфлікти різного роду відзначаються на міжнаціональному рівні і в межах окремих держав, на рівні регіонів і в межах окремих населених пунктів. Вони володіють досить широкою варіативністю своєї підоснови, приймаючи політичне, міжконфесійне, міжнаціональне, економічне або будь-яке інше забарвлення.

Значно порушуючи або навіть руйнуючи простір звичної соціальної організації людства, конфлікти на цьому не зупиняються і проникають у сферу приватного життя кожної окремої людини – в його сім’ю, подружні стосунки.

Універсальність природи конфлікту зробило його об’єктом вивчення дисциплін, що належать різним галузям наукового знання, − політології, соціології, економіки, юриспруденції, педагогіки і, звичайно ж, психології. Психологічний ракурс дослідження, звертаючись до глибин людської організації, дозволяє проникнути в саму суть конфліктів – їх причинне поле, механізм виникнення, суб’єктивне поле розвитку. Враховуючи внутрішні закономірності даної феноменології, саме вона сприяє осмисленню суті конфліктів, що виникають між конкретними людьми з широкого спектру питань.

У психології категорія «конфлікт» має досить багату історію свого вивчення. До розгляду різних форм даного психологічного явища зверталися представники практично всіх наукових шкіл і течій західної психології (А. Адлер, Д. Долар, Д. Креч, Г. Лебон, К. Левін, К. Лоренц, У. Мак-Дугалл, Н. Міллер, С. Сігель, 3. Фрейд, К. Хорні та ін). У вітчизняній психології проблемою конфліктів займалися Н.В. Грішина, Т.В. Драгунова, А.Р. Лурія, Д.І. Фельдштейн та багато інших.

За останні роки в нашій країні надзвичайно зріс інтерес до проблеми вирішення конфліктів будь-якого рівня, починаючи від конфліктів у галузі міжнародних відносин і до внутрішньоособистісних конфліктів, а професіонали – конфліктологи створили широку базу знань, як для практичного вирішення конфліктів, так і їх теоретичного осмислення. Однак у вітчизняній соціологічній літературі відмічається наявність явного недоліку робіт по конкретним описам конфліктів і методам їх врегулювання.

Конфліктологія є однією з наймолодших галузей наукового знання, що розвинулася на стику багатьох наук і перш за все – соціології та психології. Конфліктологія виділилася як відносно самостійний напрям в соціології наприкінці 50-х років XX століття і спочатку отримала назву «соціологія конфлікту». Ця подія зв’язується з роботами Р. Дарендорфа, а також А. Козера. У цей же період аналогічна ситуація спостерігається і в психології.

Завдяки дослідженням М. Шерифа, Д. Рапопорта, Р. Доза, Л. Томпсона, К. Томаса, М. Дойча, Д. Скотт і ін психологія конфлікту виділяється як відносно самостійний напрям. Дослідження в галузі соціології конфлікту і особливо в області психології конфлікту сприяли розвитку конфліктологічної практики. Становлення конфліктологічної практики відбувається в 70-ті роки XX сторіччя.

В останнє десятиліття проблематика досліджень в області управлінського консультування, конфліктології та соціальної комунікації істотно розширилася – від розробки соціально-методологічних і загальнотеоретичних проблем до вироблення технологій вирішення конкретних конфліктних ситуацій в організаціях. У цьому зв’язку необхідно відзначити роботи Александрової О.В., Анцупова А.Я., Здравомислова А.Г., Лебедєвої М.М., Пригожина А.І. та інших. На наукових конференціях, «круглих столах» намітилися нові підходи до проблеми, аналізуються приватні аспекти теорії і практики конфліктних взаємин. Але ця проблема визначення основних стратегій виходу з конфлікту не втрачає актуальності, а вимагає подальшого і більш глибокого вивчення.

Мета нашого дослідження: визначити взаємозв’язок між рівнем товариськості та стратегією виходу з конфлікту.

Об’єкт дослідження – особливості реагування у конфліктній ситуації.

Предмет дослідження – взаємозв’язок між рівнем товариськості та стратегією виходу з конфлікту.

Гіпотеза дослідження: існує зв’язок між рівнем товариськості та стратегією виходу з конфлікту.

Виходячи з мети і гіпотези дослідження були поставлені наступні завдання:

  • проаналізувати літературу зарубіжних і вітчизняних психологів за темою дослідження
  • обрати методи дослідження рівня товариськості та стратегій виходу з конфлікту
  • провести емпіричне дослідження взаємозв’язку  рівня товариськості та стратегій виходу з конфлікту
  • проаналізувати результати дослідження взаємозв’язку  рівня товариськості та стратегій виходу з конфлікту, зробити висновок

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.