Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Взаємозв’язок успішності в кар’єрі з рівнем емоційного інтелекту

100 

Код работы: К 00007
Дисциплина: Общая психология
Тип работы: Курсовая (теоретическая)
Количество страниц:
 29
Источников литературы: 21

Описание

Курсова розглядає сутність понять емоційний інтелект та кар’єрний зріст, описує проблему взаємозв’язку успішності у кар’єрі з рівнем емоційного інтелекту.

ВСТУП

Актуальність дослідження. В останнє десятиліття емоційний інтелект привертає велику увагу наукового психологічного співтовариства. У психології вже давно ведуться пошуки здібностей, які на відміну від традиційного поняття інтелекту пов’язані з соціально-емоційною сферою психіки. Провідні фахівці в області психології інтелекту, такі, як Е. Торндайк, Ч. Спирмен, Д. Векслер, Дж. Гілфорд, стверджували, що люди розрізняються за здатністю розуміти інших людей і керувати ними, тобто діяти розумним чином в людських відносинах.

Розуміння емоцій іншої людини є важливим для процесу спілкування між людьми як у побуті, так і в професіях типу «людина-людина». Крім того, візуальне стеження за емоційним станом людини в процесі здійснення ним професійної діяльності дозволяє вчасно вживати заходів з регуляції її стану, що знижує травматизм на виробництві, підвищує продуктивність праці.

Перші праці про користь емоцій для створення успішної кар’єри з’явилися не так давно. У 1990 році автори книги «Емоційний інтелект» Пітер Саловей і Джон Майер дійшли висновку, що емоції та інтелект нерозривно пов’язані. Від їх взаємодії і залежить успіх людини. За їх словами, люди, що мають високий EQ (емоційний інтелект) мають великі здібності у розвитку у визначених сферах діяльності і більш ефективно можуть використовувати свої здібності. Емоції збагачують розумовий процес, допомагають намітити альтернативні шляхи вирішення і зробити кращий вибір.

Наприклад, Д. Гоулман висловив таку думку, що емоційний інтелект − це інший шлях бути розумним, і він залежить від того, як людина вибудовує відносини з оточуючими. На його думку, людям з високим EQ легше контролювати свої емоції, виявляти емоції інших людей і використовувати їх для досягнення цілей. Це найкраще виходить у екстравертів, тому серед керівників вищої ланки їх так багато.

Особистість з високим EQ конструктивно вирішує проблеми і знаходить вихід зі складних ситуацій. Така людина приємна у спілкуванні, самодостатня, впевнена в собі, уникає конфліктів і не йде на поводу у своїх бажань. А людина, обділена емоційним інтелектом навпаки, викликає напружений стан через свою агресивність і замкнутість. Вона не впевнена у собі, не здатна висловити свої почуття. Такому співробітникові навряд чи світить підвищення по службі, тому що робота керівника на 90% складається із спілкування.

Незважаючи на часткову вивченість проблеми емоційного інтелекту, багато питань залишилась без відповідей. Зважаючи на це, ми можемо обрати для дослідження тему «Взаємозв’язок успішності в кар’єрі з рівнем емоційного інтелекту».

Гіпотеза: існує зв’язок між рівнем емоційного інтелекту та успішністю кар’єри.

Об’єктом роботи є емоційний інтелект.

Предметом є зв’язок між емоційним інтелектом і успішністю кар’єри.

Мета роботи: теоретично обґрунтувати взаємозв’язок успішності в кар’єрі з рівнем емоційного інтелекту

Завдання:

  1. Провести огляд літературних джерел з досліджуваної проблеми.
  2. Визначити сутність і структура ЕІ.
  3. Вивчити психодіагностичний інструментарій в діагностиці ЕІ.
  4. Вивчити вплив ЕІ на кар’єрне зростання.
  5. Обробити отримані результати, зробити висновок.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.