Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355
Распродажа!

Взаємозв’язок соціального інтелекту та комунікативності особистості

200  180 

Код работы: К 00018
Дисциплина: Общая психология
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 34
Источников литературы: 32

Описание

Курсова присвячена розгляду питання соціального інтелекту та комунікативності особистості. Дано визначення поняттю соціальний інтелект та комунікативність.

ВСТУП

В історії психологічних досліджень проблема інтелекту є, з одного боку, найбільш досліджуваною і поширеною (їй присвячено найбільшу кількість робіт), з іншого боку, залишається самою дискусійною. Так, наприклад, до теперішнього моменту не склалося однозначного визначення інтелекту, хоча це поняття активно використовуються в різних галузях психологічних наук. Зазначена неоднозначність ще більше проявляється в дослідженнях з проблеми соціального інтелекту. Це відносно нове поняття у вітчизняній соціальній психології, яке знаходиться в процесі розвитку, уточнення, верифікації.

Проблема розвитку інтелекту людини та соціального інтелекту зокрема досліджувалася такими зарубіжними  вченими як Ж. Піаже, Ф. Гальтон, С. Пако, Е. Торндайк, Г. Олпорт, Дж. Гілфорд, Г. Айзенк, Ж. Годфруа, М. Форд, М. Тисак та ін. Наявні у вітчизняній психології роботи з проблеми соціального інтелекту зачіпають проблему соціального інтелекту переважно в аспекті комунікативної компетентності. Дана проблема розглядається в працях таких вчених як Н. А. Амінов, М. В. Молоканов, М. І. Бобнева, Ю. Н. Ємельянов, А. А. Кидрон, А. Л. Южанинова та ін.

Адекватність розуміння процесу спілкування і поведінки людей, адаптацію до різних систем взаємин визначає особлива розумова здатність − соціальний інтелект. Ефективність поведінки, взаємин і спілкування бачиться у взаємопов’язаному розвитку комунікативних та інтелектуальних здібностей, які є складовими компонентами психологічної культури особистості. Дана проблема є особливо актуальною для сучасного пострадянського суспільства.

Мета дослідження полягає у вивченні характеру взаємозв’язку соціального інтелекту і комунікативної компетентності особистості.

Об’єктом дослідження є особистість як носій соціального інтелекту та комунікативної компетенції.

Предметом дослідження є психологічні аспекти взаємозв’язку між соціальним інтелектом і комунікативною компетентністю особистості.

В якості основної гіпотези дослідження висувається припущення про те, що соціальний інтелект, будучи когнітивної складовою комунікативної компетентності особистості, виступає як засіб і результат її (комунікативної компетентності) розвитку. Конкретизуючи основну гіпотезу, можна припустити, чим вище рівень розвитку соціального інтелекту, тим вище комунікативна компетентність людини, а також, чим вище рівень комунікативної компетентності, тим вище рівень соціального інтелекту.

Завдання дослідження:

  1. Вивчити основні теоретичні підходи до інтерпретації понять «соціальний інтелект» і «комунікативна компетентність» і до проблеми їх дослідження.
  2. Визначити психодіагностичний інструментарій, що дозволяє адекватно вирішити проблему виявлення взаємозв’язку соціального інтелекту і комунікативної компетентності особистості.
  3. Визначити рівень розвитку соціального інтелекту і комунікативної компетентності особистості і на цій основі вивчити особливості взаємозв’язку соціального інтелекту та комунікативної компетентності.

Методи дослідження: для розв’язання поставлених завдань, досягнення мети та перевірки гіпотези використані загальнонаукові методи теоретичного рівня (аналіз, синтез, порівняння,систематизація, узагальнення науково-теоретичних та емпіричних даних), методи емпіричного дослідження (опитування, тестування), методи обробки емпіричних даних (якісні  та статистичні).

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.