Вплив дитячо-батьківських відносин на розвиток креативності у дітей молодшого шкільного віку

150 

Код работы: К 00117
Дисциплина: Возрастная психология
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 48
Источников литературы: 47

Описание

В курсовій роботі описано дослідження динаміки розвитку креативності у молодших школярів в процесі корекції дитячо-батьківських відносин.

ВСТУП

Актуальність теми. Сучасний розгляд розвитку креативності молодшого школяра в умовах сім’ї є найменш вивченою сферою психології здібностей і найбільш актуальною проблемою сімейного виховання. Сучасні батьки прагнуть створювати умови для розвитку інтелектуальних і спеціальних здібностей своїх дітей з різних причин. Дані мотиви стимулюють батьків на створення спеціальних умов для дитини, що для розвитку загальної обдарованості відіграє позитивну роль. Але, звичайно, визначальне місце у розвитку креативності молодшого школяра всередині сім’ї грають стилі сімейного виховання, спілкування і спільна діяльність членів сім’ї.

Вчені різних напрямків, психологи, педагоги, соціологи та інші, сходяться в тому, що одним з основних факторів середовища, який визначає

розвиток здібностей дитини, є сім’я. Як показують дослідження К. Ю. Білої, Н. Є. Веракса, Н. С. Денісенкової, Т. В. Доронової, Л.Б. Шнейдера та інших, в сучасному суспільстві сім’я (батьки,бабусі і дідусі, інші родичі) проявляє все більшу зацікавленість у розвитку дитини.

У зв’язку з цим з особливою гостротою постає питання про те, яку роль відіграє сім’я у розвитку креативності, як вона впливає на цей процес, чим може допомогти розвитку інтелекту і креативності дошкільника.

На сьогоднішній день сімейна психологія володіє даними в області впливу дитячо-батьківських відносин на розвиток інтелекту дитини. Так встановлено, що інтенсивне емоційне спілкування з батьками сприяє розвитку інтелекту дитини, рівень її інтелекту корелює з рівнем інтелекту значимого дорослого. Цю особливість спостерігали різні дослідники в різний час (Р. Пломін, Д.С. Де Фриз, В.Н. Дружинін, С.В. Небікова, Дж. Горн). Зокрема, В.Н. Дружиніним спільно з С.В. Небіковою було встановлено, що співпраця з батьком розвиває невербальний інтелект дітей, а спілкування з матір’ю — вербальний; зайва критичність батьків по відношенню до дитини знижує ці показники. Можна припустити за аналогією (це вимагає експериментального підтвердження), що також відбувається розвиток продуктивної діяльності дітей. У спільній діяльності (гра, письменництво, гумор, малювання) дорослий пред’являє зразки творчої поведінки дитини і навпаки: особлива інтенсивність дитячої уяви, потреба в пізнанні стимулює творчі здібності дорослого. Таким чином, спілкування і спільна діяльність з дорослим виступає життєвим простором, в якому знаходить собі застосування і розвиток креативність дорослого і дитини. Але цей процес найчастіше носить стихійний характер. Саме ці причини й обумовили вибір теми нашого дослідження: «Вплив дитячо-батьківських відносин на розвиток креативності у дітей молодшого шкільного віку».

Мета дослідження – теоретичне вивчення та емпіричне дослідження впливу дитячо-батьківських відносин на розвиток креативності молодших школярів.

Відповідно до мети дослідження визначено його завдання:

  1. Проаналізувати поняття «креативність» в науковій літературі;
  2. Визначити особливості розвитку креативності в молодшому шкільному віці;
  3. Охарактеризувати вплив дитячо-батьківських відносин на розвиток особистості дітей молодшого шкільного віку;
  4. Розглянути діагностичні методи дослідження креативності дітей молодшого шкільного віку;
  5. Проаналізувати отримані дані в процесі дослідження;
  6. Розробити та провести корекційну роботу щодо підвищення рівня креативності дітей молодшого шкільного віку за допомогою впливу дитячо-батьківських відносин.

Об’єкт дослідження – рівень креативності дітей молодшого шкільного віку.

Предмет дослідження – вплив дитячо-батьківських відносин на розвиток креативності дітей молодшого шкільного віку.

Практичне значення дослідження полягає в можливості використання даних дослідження в практичній діяльності психолога, вчителів, класних керівників, батьків та ін.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.