Методика вивчення елементів усної народної творчості на уроках літературного читання

150 

Код работы: К 00161
Дисциплина: Педагогика начальной школы
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 35
Источников литературы: 30

Описание

У курсовій описано поняття усної народної творчості, її потенціал на уроках літературного читання, особливості використання, програмні вимоги та прийоми.

ВСТУП

Фольклор як одна з базових цінностей вітчизняної та світової культури широко задіяний в освітньому просторі сучасної початкової школи. По-перше, усно-поетична творчість використовується як універсальний навчальний матеріал для уроків навчання грамоти та розвитку мовлення учнів, а також для уроків української мови і літературного читання. По-друге, фольклор виступає як невід’ємний компонент дитячої субкультури, супроводжуючи дитину на різних етапах її розвитку. По-третє, художня специфіка дитячої літератури для молодших школярів така, що її жанри випробували або відчувають на собі вплив фольклору. Нарешті, фольклор актуальний в контексті духовно-морального виховання та розвитку учнів початкових класів в системі позаурочної та дозвільної діяльності молодших школярів.

Доцільність звернення молодших школярів до фольклору як частини художньої словесності, явища національної та світової культури, засобу збереження і передачі моральних цінностей і традиції визначена Державним освітнім стандартом початкової загальної освіти. Відповідна до стандарту чинна освітня програма передбачає: ознайомлення молодшого школяра з казками і малими фольклорними жанрами, легендами і колисковими піснями; формування готовності учнів усвідомлено сприймати і оцінювати їх зміст і специфіку, відрізняти фольклор від іншої літератури; ознайомлення молодших школярів з фольклором і народними художніми промислами.

Доцільності використання усної народної творчості на певних етапах і напрямах навчально-виховного процесу торкалися у своїх дослідженнях А. С. Зимульдінова [6], З. Б. Лановик [10], М. Б. Лановик [10], А. В. Литовченко [11], С. В. Мишанич [12], О. Я. Савченко [20; 22], М. Г. Стельмахович [25], С. О. Філоненко [27] та ін.

Аналіз фольклорних текстів показує, що народні твори, адресовані дітям, забезпечують системний підхід до ознайомлення з навколишнім світом через пріоритетну орієнтацію на людину і види її діяльності. Саме це відкриття внутрішнього багатства фольклорних текстів для молодших школярів приводить до висновку, наскільки значущі народні твори як дієвий засіб методу гуманізації виховного процесу.

На підставі вищесказаного актуальність теми дослідження «Методика вивчення елементів усної народної творчості на уроках літературного читання» безсумнівна, оскільки визначається необхідністю художньо-мистецького розвитку школярів за допомогою усної народної творчості на уроках літературного читання.

Мета дослідження – теоретико-методичне обґрунтування доцільності використання елементів усної народної творчості на уроках літературного читання у 3 класі.

Завдання дослідження:

  1. Проаналізувати психолого-педагогічну, навчально-методичну літературу з проблеми дослідження.
  2. Розкрити сутність поняття «усна народна творчість».
  3. Виявити ефективні методи й прийоми вивчення творів усної народної творчості на уроках літературного читання у 3 класі.
  4. Увести їх у навчально-виховний процес учнів 3 класу.
  5. Зробити висновки.

Об’єктом дослідження обрано процес використання елементів усної народної творчості на уроках літературного читання у 3 класі.

Предметом дослідження стали елементи УНТ, використані на уроках літературного читання у 3 класі.

Для вирішення поставлених задач використані такі науково-дослідницькі методи:

  1. Емпіричні: бесіди з учителями й учнями; педагогічні спостереження й аналіз уроків української мови
  2. Теоретичні: вивчення та аналіз навчально-методичної літератури з проблеми дослідження; аналіз навчальних програм, шкільних підручників та посібників з читання; узагальнення педагогічного досвіду з проблеми, що вивчається.

Практична значущість курсової роботи полягає в тому, що її матеріали стануть у нагоді в написанні робіт узагальненого характеру. Практичний матеріал можна з успіхом використовувати в навчально-виховній роботі початкової школи.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.