Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Використання ігрових технологій для розвитку лексичної компетенції учнів 5-7 класів

150 

Код работы: К 00075
Дисциплина: Методика преподавания англ. языка
Тип работы: Курсовая (теоретическая)
Количество страниц:
 27
Источников литературы: 27

Описание

Курсова присвячена використанню ігрових технологій для розвитку лексичної компетентності. Розглянуто теоретичні засади її формування у учнів 5-7 класів.

ВСТУП

Лексична сторона іноземної мови завжди була в центрі уваги в практичній діяльності вчителів іноземної мови. Від володіння лексикою багато в чому залежить все володіння іноземною мовою.

Навчання іноземної мови у середній школі передбачає прилучення підлітка до нового соціального досвіду: знайомство зі світом зарубіжних однолітків, із закордонним фольклором, доступними зразками художньої літератури. Учням необхідно запам’ятати велику кількість інформації, вдосконалювати навички говоріння, письма та читання іноземної мови.

Розширення лінгвістичних уявлень, розширення лінгвістичного кругозору націлене на розвиток мовної особистості. Під мовною особистістю розуміється «багатошаровий і багатокомпонентний набір мовних здібностей, умінь, готовність до здійснення мовних вчинків різного ступеня складнощі, вчинків, що включають виявлення і характеристику мотивів і цілей, рушійних розвитком особистості» (Г.І. Богін).

Оволодіти лексичним навиком в немовному середовищі дуже важко. Урок англійської мови слід розглядати як конкретну ситуацію, в якій учитель та учні вступають в певні соціальні відносини один з одним, де навчальний процес − це взаємодія всіх присутніх. Найбільш ефективним способом перетворити урок у ситуацію реального спілкування можуть стати ігрові технології  проблемної спрямованості. Це «програвання в процесі взаємодії учасників гри певної ситуації з метою показу в ігровій формі різних можливих способів вирішення проблеми і можливих наслідків такого рішення» [20, с. 78].

Гра сприяє розвитку почуття соціального вживання іноземної мови. Співрозмовники не тільки намагаються використовувати структури, що відпрацьовуються, а й чітко інтерпретують ситуацію спілкування, враховуючи відому з досвіду інформацію, і вибирають найбільш ефективні лінгвістичні засоби для спілкування.

Практично весь навчальний час у грі відведено на мовленнєву практику, де учні максимально активні, так як вони повинні зрозуміти репліку партнера, співвіднести її з ситуацією, і правильно відреагувати. Ігри позитивно впливають на формування пізнавальних інтересів учнів, оскільки, приймаючи роль персонажа, їм необхідно детально ознайомитися з лексичними особливостями учасника ситуації з урахуванням його соціокультурної приналежності.

Методологічною основою дослідження послужили положення про вікову періодизацію (А. М. Богуш, О. С. Трифонова, О. І. Кисельова) соціокультурного підходу (П. В. Сисоєв, В. П. Фурманова); комунікативного підходу в навчанні іноземних мов (Р. П. Мильруд, І. Р. Максимова та ін.); ідеї когнітивного підходу в навчанні іноземних мов (А. М. Шамов).

Пошуки методичної домінанти в сфері ігрового навчання активно велися і раніше провідними психологами та педагогами (О. В. Калімуліна, В. В. Краевський, А. В. Хуторский, К. Лінгвостоун).

Актуальність проблеми, її теоретична і практична значущість, недостатня розробленість зумовили вибір теми курсового дослідження: «Використання ігрових технологій для розвитку лексичної компетенції учнів 5-7 класів».

Об’єктом дослідження є процес розвитку лексичної компетенції учнів 5-7 класів.

Предмет дослідження – використання ігрових технологій для розвитку лексичної компетенції учнів 5-7 класів.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати методичну систему використання ігрових технологій для розвитку лексичної компетенції учнів 5-7 класів.

Завдання дослідження:

  • вивчити літературні джерела з заданої теми
  • виявити вікові закономірності та особливості учнів 5-7 класів при вивченні іноземної мови
  • виявити особливості формування лексичної компетентності
  • розглянути значення ігрових технологій при формуванні навичок оволодіння лексичною компетенцією учнів 5-7 класів
  • розробити ігровий методичний матеріал в рамках системи формування лексичної компетенції учнів 5-7 класів

Методи дослідження: теоретичні: історико-теоретичний аналіз філософських, психолого-педагогічних джерел, аналіз, синтез, типологія порівняння; емпіричні: педагогічне спостереження, узагальнення даних.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.