Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Використання дидактичних ігор на уроках англійської мови у початковій школі

150 

Код работы: К 00015
Дисциплина: Методика преподавания англ. языка
Тип работы: Курсовая (теоретическая)
Количество страниц:
 34
Источников литературы: 26

Описание

Курсова робота освічує питання використання дидактичних ігор для розвитку іншомовної компетентності на уроках англійської мови у початковій школі.

ВСТУП

Розвиток міжнародних відносин, бурхливий розвиток культурних, економічних, політичних зв’язків, контакти з носіями мови роблять іноземну мову реально затребуваною у практичній та інтелектуальної діяльності людини. Це висуває вимоги удосконалення навчального процесу, впровадження більш продуктивних форм і методів викладання іноземної мови. Одним з таких методів є застосування на уроках дидактичних ігор, які формують комунікативні вміння учнів, підвищують мотивацію, створюють мовну інтенцію, сприяють кращому засвоєнню матеріалу.

Проблема пошуку ефективних методів і прийомів навчання англомовного спілкування завжди була актуальною. Навчання та особистісний розвиток сучасного школяра можливий в тому випадку, якщо діяльність (навчальна) емоційно забарвлена. Тільки те, що викликає «бурю почуттів», ймовірно, може допомогти в створенні яскравого, оригінального висловлювання, нестандартного рішення, відкриття.

Як відомо, велике значення в організації освітнього процесу по англійській мові відіграє мотивація навчання. Вона сприяє активізації мислення, викликає інтерес до виконання тієї чи іншої вправи.

Найбільш сильним мотивуючим чинником є прийоми навчання, що задовольняють потребу школярів в новизні досліджуваного матеріалу і різноманітності виконуваних вправ. Використання різноманітних нестандартних прийомів навчання сприяє закріпленню мовних явищ в пам’яті, створенню більш стійких зорових і слухових образів, підтримці інтересу і активності учнів.

Методику викладання учбового матеріалу дошкільникам за допомогою ігор розглядали в своїх працях А. Сорокіна, Н. Михайленко, Н. Короткова, Н. Ейгес, а молодшим школярам М. Конишева, Ф. Блехер, А. Ібрагімова, М. Саліхова. Педагоги у своїх матеріалах розглядають гру як важливий метод навчання дітей саме дошкільного та молодшого шкільного віку. Спеціальні дослідження з ігрової діяльності дошкільнят здійснили наступні педагоги – С. Рубінштейн, Л. Виготський, Д. Ельконін, П. Блонський. Аспекти ігрової діяльності в загальноосвітній школі розглядалися Ф. Фрадкіною, О. Газмановим, С. Арутюняном, В. Григор’євим, О. Дьячковою, Г. Щедровицьким.

Проблема впровадження ігрових прийомів у навчання англійської мови присвячені праці М. Біболетова, І. Верещагіна, які розробили підручники, побудовані на масовому використанні ігрових прийомів; О. Колесникова, Б. Пассов, В. Царькова вивчали залежність рівня мотивації від застосування ігрових прийомів та інші.

Але, ми все ж можемо зазначити, що, у педагогічній практиці склалося протиріччя між необхідністю використання дидактичних ігор у вивченні англійської мови учнями початкової школи та недостатністю наукового й організаційно-методичного забезпечення цього процесу, що й зумовило вибір теми наукового дослідження «Використання дидактичних ігор на уроках англійської мови у початковій школі».

Об’єктом дослідження є процес навчання англійської мови у початкових класах.

Предмет дослідження – особливості використання дидактичних ігор на уроках англійської мови у початковій школі.

Мета роботи – теоретично обґрунтувати методику використання  дидактичних ігор на уроках англійської мови у початкових класах.

Завдання:

  1. Проаналізувати ігрові технології як вид навчальної діяльності.
  2. Визначити сутність ігрової діяльності у молодшому шкільному віці.
  3. Виділити особливості навчання англійської мови в молодшому шкільному віці.
  4. Розглянути методику використання дидактичних ігор при навчанні англійської мови.
  5. Узагальнити практичний досвід використання дидактичних ігор при навчанні англійської мови.

Для досягнення мети і реалізації завдань дослідження використовувався комплекс загальнонаукових методів дослідження: теоретичних: аналіз і синтез, порівняння, моделювання, класифікація; метод конкретизації та систематизації теоретичних знань (для розробки завдань дослідження) та ін.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.