Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355
Распродажа!

Удосконалення процесу обслуговування споживачів ресторанного підприємства

400  300 

Код работы: Д 00004
Дисциплина: Туризм и гостиничное хоз-во
Тип работы: Дипломная (практическая)
Количество страниц:
 55
Источников литературы: 26

Описание

Дипломна робота дає аналіз господарської діяльності ресторанного підприємства та рекомендації щодо вдосконалення обслуговування споживачів.

ВСТУП

Актуальність теми. В даний час ресторанний бізнес, з одного боку, характеризується високим рівнем доходів, з іншого боку, великим ступенем ризику. У зв’язку з поліпшенням добробуту населення ресторани відвідують все більше число клієнтів. Збільшується також і конкуренція серед ресторанів. Одним із методів конкурентної боротьби стає вдосконалення обслуговування клієнтів в ресторані. Критерієм оцінки якості продукту є емоційна реакція клієнта, яка залежить від виховання і ставлення до справи персоналу, а також від самого клієнта.

В цілому ресторанний бізнес напряму залежить від рівня витрат своїх клієнтів. Останнім часом міняється сам зміст поняття «конкурентоспроможність» − односкладове визначення, пов’язане, перш за все, з ціною, поступається місцем комплексному, в рамках якого такі характеристики, як якість, індивідуальний підхід, професіоналізм і унікальність стають особливо цінними. Для підприємств громадського харчування джерелом надходження коштів є клієнт. В майбутньому ресторанний бізнес все більше буде орієнтуватися на залучення повторних клієнтів і стимулювати додаткові витрати з їх боку, пропонуючи широкий асортимент страв та напоїв та високу культуру обслуговування.

Актуальність даної роботи полягає в тому, що активне і раціональне застосування у своїй діяльності стандартів обслуговування економічно дуже доцільно для ресторанного бізнесу. Це дозволяє забезпечити необхідну якість послуг, організовувати налагоджений і безперервний технологічний процес і в кінцевому рахунку призводить до міжнародного рівня обслуговування в ресторанах, встановлення більш високого рівня цін і в цілому підвищенню рівня конкурентоспроможності.

Об’єкт дослідження в даній роботі – ресторанне підприємство «Пернік».

Предмет дослідження – процес обслуговування ресторанного підприємства «Пернік».

Мета – розробка рекомендацій щодо вдосконалення процесу обслуговування, як фактора сталого розвитку ресторанного бізнесу на прикладі ресторанного підприємства «Пернік».

Завдання:

  1. Дати загальну характеристику діяльності підприємства.
  2. Визначити основні техніко-економічні показники діяльності ресторанного підприємства і провести їх аналіз.
  3. Визначити основні діючі показники якості обслуговування ресторанного підприємства.
  4. Висунути пропозиції щодо розроблення основних елементів удосконалення обслуговування споживачів.
  5. Економічно обґрунтувати рекомендації щодо удосконалення обслуговування споживачів.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, метод SWOT-аналізу підприємства, методи кількісного і якісного аналізу даних.

Наукова новизна полягає в оптимізації та упорядкуванні існуючої системи обслуговування клієнтів в ресторанному підприємстві «Пернік».

Практична значимість. Дослідження може використовуватися як рекомендації щодо вдосконалення культури ресторанного обслуговування, підвищенню товарообігу та конкурентоспроможності ресторанного підприємства.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.