Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Обґрунтування стратегії розвитку підприємства в сучасних економічних умовах

200 

Код работы: Д 00010
Дисциплина: Экономика
Тип работы: Дипломная (теоретическая)
Количество страниц:
 49
Источников литературы: 25

Описание

У дипломі розкриваються методи діагностики стратегічного потенціалу та аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства на прикладі поліграфічної фірми. Представлені 1-й та 2-й розділи.

ВСТУП

В даний час загальна увага з боку вітчизняних підприємств різних фахів до стратегії стрімко зростає. У самому загальному вигляді стратегія може бути визначена як ефективна ділова концепція, доповнена набором реальних дій, які здатні привести цю ділову концепцію до досягнення реальної конкурентної переваги, здатну зберігатися тривалий час. Розробка стратегії повинна ґрунтуватися на глибокому розумінні ринку, оцінці позиції підприємства на ринку, усвідомленні своїх конкурентних переваг.

Актуальність теми загострюється в  контексті сучасної  конкуренції, що посилюється, розвиток підприємства залежить від трьох груп факторів: внутрішнього середовища, зовнішнього середовища, динамічних здібностей. Єдиної стратегії для всіх підприємств не існує. Кожне підприємство навіть однієї галузі унікальна, тому індивідуально та визначення його стратегії, яка залежить від його потенціалу, а також від багатьох зовнішніх факторів.

Ми маємо зазначити, що даною проблематикою займались такі вчені як: В. Ансофф [2],  Ф. М. Котлер [10], М. Х. Мескон [23], Р. Л. Акофф [1], Р. Румельт [15], Т. Пітерс [22], К. Ендрюс [19] та ін.

Але кількість досліджень за темою не відповідає її актуальності та значущості у контексті сучасного знання, тому ми можемо обрати темою нашого дослідження «Обґрунтування стратегії розвитку підприємства в сучасних економічних умовах».

Метою дипломного дослідження є обґрунтування стратегії розвитку підприємства в сучасних економічних умовах.

Завдання дослідження:

  • з’ясувати поняття,еволюцію та концепції стратегії підприємства
  • розглянути методи діагностики стратегічного потенціалу підприємства
  • з’ясувати зміст та характер альтернативності у стратегічному виборі напряму розвитку підприємства

Об’єкт дослідження – Приватне виробниче торговельно-комерційне підприємство «Поліграфічна акцидентна фірма»

Предмет дослідження − стратегія розвитку підприємства в сучасних економічних умовах.

Джерельну базу дослідження становлять матеріали наукових і публіцистичних праць, інформаційно-аналітичних видань та ін.

Методологію і методи дослідження становлять загальні концептуальні здобутки і пізнавальні засоби науки менеджмент, сучасні теорії, напрацювання та дослідницький інструментарій інших наук, передовсім – економіки, менеджменту та маркетингу.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.