Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355
Распродажа!

Соціальне виховання підлітків засобами національної культури

100  80 

Код работы: К 00101
Дисциплина: Соц. работа и педагогика
Тип работы: Курсовая (теоретическая)
Количество страниц:
 38
Источников литературы: 24

Описание

У курсовій дана характеристика основ соціального виховання підлітків засобами національної культури та їх використання в процесі соціального виховання.

ВСТУП

Відродження України неможливе без пробудження національної свідомості українського народу, насамперед молоді. Тому особливе занепокоєння нині викликає відсутність у більшості юнацтва усвідомлення себе як частини народу, співвіднесення своєї діяльності з інтересами нації. Зарадити справі може створення такої системи народної освіти, яка виховувала б національно свідомих громадян України.

Спадщина кожного народу містить цінні ідеї й досвід виховання. Національна самосвідомість чи етнічна ідентичність, як усвідомлення своєї приналежності до певного етносу, що формується в людині в перші роки її життя. Саме цей період є визначальним у становленні основ характеру та вироблення норм поведінки, багато в чому залежать від соціального оточення.

Національна культура стає для дитини першим кроком в освоєнні багатств світової культури, присвоєння загальнолюдських цінностей, формуванні власної особистісної культури. Особливо важливо питання соціальної вихованості набуває в період підліткового віку. Адже, саме в цей час відбуваються зміни в світосприйнятті дитини, перехід між дитинством та юнацьким віком, коли особистість може звернути на хибний шлях.

Аналіз соціально-педагогічної літератури свідчить, що вивченням проблеми соціального виховання займаються О. Безпалько, Ю. Василькова, М. Галагузова, Ю. Гапон, А. Капська, О. Кузьменко, А. Мудрик, М. Плоткін тощо. Сучасні дослідження, присвячені проблемам залучення молоді до історії, культури, соціального життя рідного міста (а через нього Вітчизни), пов’язані з вивченням механізмів соціалізації, формуванням соціальної компетенції дитини (Т. Антонова, Є. Арнаутова, Т. Зубова тощо), усвідомленням дитини самої себе як представника людського роду (С. Козлова, О .Князєва, С. Шукшина). Однак національна культура в якості засобу формування соціальної вихованості підлітків не була предметом окремого соціально-педагогічного дослідження.

Актуальність даної проблеми, недостатність її вивченності та потреби шкільної практики зумовила вибір теми наукового дослідження: «Соціальне виховання підлітків засобами національної культури».

Мета дослідження – теоретичне виявлення особливостей соціального виховання підлітків у ЗНЗ засобами національної культури.

Відповідно до мети дослідження визначено його завдання:

  1. Проаналізувати наукову літературу для визначення сутності та особливостей соціального виховання, його мети та основних принципів;
  2. Охарактеризувати особливості соціального виховання підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах;
  3. Підібрати нормативно-правову базу з проблеми дослідження;
  4. Проаналізувати діагностичні методики щодо виявлення рівня соціальної вихованості підлітків;
  5. Проаналізувати методики соціально-педагогічної роботи щодо формування соціальної вихованості підлітків;
  6. Теоретично розробити соціально-педагогічні заходи з вирішення проблеми соціального виховання підлітків у ЗНЗ із застосуванням засобів національної культури.

Об’єкт дослідження – процес соціального виховання підлітків.

Предмет дослідження – соціальне виховання підлітків у ЗНЗ засобами національної культури.

Практичне значення полягає в можливості використання даних дослідження в соцільно-педагогічній діяльності як соціального педагога, так і вчителів, класних керівників, батьків та ін.

Структура дослідження складається зі змісту, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.