Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355
Распродажа!

Система корекційно-розвивальної роботи в емоційній сфері дівчат юнацького віку засобоми арт-терапії

400  300 

Код работы: Д 00017
Дисциплина: Возрастная психология
Тип работы: Дипломная (практическая)
Количество страниц:
 70
Источников литературы: 58

Описание

У дипломній роботі розглянуто психологічні особливості емоційної сфери дівчат юнацького віку та викладено корекційну програму з її оптимізації.

ВСТУП

На сучасному етапі розвитку психологічної науки, вчені все частіше звертаються до проблеми вивчення феноменів емоційної сфери. Однак, базисні категорії емоційної сфери ще не отримали глибокого осмислення в психологічній науці і практиці. Лише останнім часом вони стають предметом серйозних теоретичних обговорень (В.К. Вілюнас В.П. Зінченко, Е.П. Ільїн А.Б. Орлов, В.І. Слободчиков, С.Д. Смірнов та ін.). Під емоційними явищами, в сучасній психології розуміються суб’єктивні переживання, ставлення до предметів, явищ, подій, інших людей. Саме слово «емоція» походить від латинського «emovere», що значить порушувати, хвилювати, потрясати.

Юнацький вік характеризується як перехідний, складний, важкий, критичний і має найважливіше значення в становленні особистості людини: розширюється обсяг діяльності, якісно змінюється характер, закладаються основи свідомого поведінки, формуються моральні уявлення. На всьому протязі цього періоду людині доводиться стикатися з величезним світом протиріч дійсності й вибором серед цієї нескінченності смислів визначальних. Емоції в юнацькому віці грають безпосередньо оцінюючу роль, поряд з когнітивними конструктами пізнання існуючих  компонентів життя.

Є ще й інший чинник, що примушує сьогодні більш уважно й шанобливо ставитися до емоційної сфери. Він є чинником численних емоційних порушень у поведінці, що проявляються у вигляді різних симптомів розладів і не складових клінічних форм захворювань, а відносяться до непатологічних форм прикордонного характеру. Ці порушення проявляються у вигляді нестійкого настрою як емоційного фону (збудливий або депресивний настрій), у вигляді особливостей характеру (акцентуації за типом дратівливої, гнівливого або надзвичайно догідливого поведінки), у вигляді деяких соціально неприйнятних станів (агресія, страхи, фобії тощо). Точна і глибока діагностика емоційних порушень, а також корекція та прогноз розвитку з даними симптомами мають величезне значення для здоров’я життя.

Тим не менше, при достатку досліджень, присвячених емоційній сфері, в даний момент існує дефіцит прикладних досліджень, спрямованих на пошук компенсаторних механізмів у процесі психопрофілактики та корекції, а також недостатність психологічного супроводу дівчат юнацького віку з метою гармонізації їх відносин з навколишнім світом і з самим собою.

Арт-терапія відноситься до психологічному впливу мистецтвом і використовується в соціальної, педагогічної, психологічної роботи як засіб гармонізації і розвитку психіки людини через його заняття художньою творчістю. Арт-терапія підходить для роботи з усіма віковими категоріями і ґрунтується на тому, що стан внутрішнього «Я» відбивається в продуктах його творчості, позбавляючи від надмірного напруження, внутрішнього конфлікту.

Аналізуючи вищевикладені положення, ми вправі визначити мету нашого дослідження як практичне і теоретичне вивчення впливу методів арт-терапії як системи корекційної та розвивальної роботи в емоційній сфері дівчат юнацького віку.

Об’єктом дослідження є особливості емоційної сфери дівчат юнацького віку.

Предметом дослідження є можливості корекційної системи емоційної сфери дівчат юнацького віку методами арт-терапії.

Аналіз літературних джерел дозволено нам сформулювати наступну гіпотезу: арт-терапія як засіб психокорекції порушень емоційних станів дівчат юнацького віку буде ефективним, якщо:

  1. В ході тренінгової діяльності будуть використовуватись спеціальні прийоми, що сприяють зняттю емоційної напруги, творчого самовираження і рефлексії.
  2. Вибрані арт-терапевтичні прийоми в процесі психокорекції сприяють позитивним змінам основних показників порушень емоційної сфери дівчат юнацького віку.
  3. Арт-терапія як засіб психокорекції сприяє розширенню уявлень дівчат юнацького віку про емоції, спонтанність самовираження, зміні негативних емоційних станів.

Мета і гіпотеза визначили завдання дослідження:

  1. Уточнити особливості емоційних порушень дівчат юнацького віку.
  2. Експериментально дослідити вплив різних форм арт-терапії на корекційно-розвиваючу роботу в емоційній сфері дівчат юнацького віку.
  3. Провести констатуючий діагностичний експеримент з метою виявлення особливостей та порушень емоційної сфери дівчат юнацького віку.
  4. Розробити тренінг та психолого-педагогічні рекомендації для роботи з порушеннями в емоційній сфері дівчат юнацького віку.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.