Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355
Распродажа!

Система ДЗУ в органах місцевого самоврядування

400  300 

Код работы: Д 00002
Дисциплина: Деловодство
Тип работы: Дипломная (теоретическая)
Количество страниц:
 61
Источников литературы: 38

Описание

Дипломна присвячена основам документаційного забезпечення управління органів місцевого самоврядування, надається аналіз стану та перспектив розвитку ДЗУ.

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Для сучасної України вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування є одним з актуальних завдань, що потребує науково обгрунтованих підходів. Належна організація функціонування цих органів забезпечує успішний розвиток держави, зокрема її соціально – економічну та політичну стабільність. З іншого боку, на ефективність дій органів державної влади суттєво впливає їх взаємозв’язок з органами місцевого самоврядування. Саме на місцевому рівні вирішуються основні проблеми життєдіяльності територіальної громади та забезпечується реалізація інтересів. Діяльність у цьому напрямі є головним завданням органів місцевого самоврядування, успішне здійснення якого залежить від якісного та оперативного опрацювання відповідної інформації, що надходить до цих органів або створюється ними у вигляді документів.

Документування управлінської інформації та організування роботи зі службовими документами є одним із основних складових діяльності органів місцевого самоврядування. Водночас, на ці процеси, що, як правило, охоплюються поняттям діловодства, останнім часом впливає застосування нових інформаційних технологій, методів інформаційно – документаційного забезпечення. У підсумку значення діловодна діяльність, що спрямована на прийняття, документування та реалізацію управлінських рішень, набуває більш широкого змісту і може позначатися як документаційне забезпечення діяльності юридичної особи. Слід зауважити, що в органах місцевого самоврядування як типова, так і профільна документація представлені переважно видами управлінських документів. Це означає, що в документаційному забезпеченні діяльності органу місцевого самоврядування основними є процеси створення та організування функціонування службових управлінських документів різних класів управлінської документації. Однак, нині, на відміну від традиційних діловодних процесів, вони реалізуються із врахуванням впровадження систем електронного документообігу, методів інформаційного забезпечення керування, моніторингу документаційних потоків в установі, керування документаційними процесами відповідно до чинних національних стандартів.

Незважаючи на актуальність дослідження зазначених аспектів в роботі органів місцевого самоврядування, в Україні вони залишаються поза увагою документознавців. Водночас сучасний стан перспективи розвитку документаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування доцільно розглянути у контексті вивчення основних напрямів розвитку діловодства в зазначених органах у попередні періоди, що певною мірою пов’язані із нинішньою характеристикою їх діяльності у сфері створення управлінської документації та організування роботи зі службовими документами.

Одним із визначальних факторів впливу як на перебіг, так і на результат управлінського процесу є діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, пов’язана з документуванням та організацією роботи з документами. З середини 70-х років 20 століття таку діяльність, поряд із традиційною назвою «діловодство», називають терміном «документаційне забезпечення управління» (далі ДЗУ, документозабеспечення). Вважаючи, що поява цього терміна зумовлена впровадження в управлінську діяльність автоматизованих систем управління.

Інформація, що створюється в системі сучасного державного управління, переважно оформлена документально. За допомогою документа інформація зберігається і передається у часі та просторі, а тому значна частина дій здійснюється у процесі управління шляхом створення і використання різноманітних документів. Документування та організація роботи з документами як складова процесу управління є важливими чинниками забезпечення результативності органів місцевого самоврядування.

Предмет дослідження – організація ДЗУ в органах місцевого самоврядування.

Мета дослідження – дослідити та проаналізувати організацію ДЗУ в селищній раді та виявити шляхи його удосконалення.

Відповідно до об’єкту, предмету і мети було сформульовано наступні завдання:

  • зробити аналіз терміносистеми дослідження
  • розглянути основні поняття теми дослідження
  • розглянути сутність та складові управління
  • висвітлити різні аспекти та особливості ДЗУ в умовах місцевого самоврядування
  • проаналізувати стан ДЗУ селищної ради на сучасному етапі

При проведенні даного дослідження були використані такі методи: історичний, термінологічний методи, системний підхід.

У першому розділі розглянемо теоретичні основи ДЗУ органів місцевого самоврядування. А саме розглянемо: теоретичний аналіз термінів дослідження, розвиток ДЗУ в органах місцевого самоврядування у вітчизняній діловодній практиці, сучасні вимоги до організації ДЗУ в органах місцевого самоврядування.

У другому розділі проведено аналіз стану та перспектив розвитку ДЗУ в органах місцевого самоврядування в сучасній Україні на прикладі Хрустальненьської селищної Ради. А саме виявимо: недоліки та перешкоди ефективної організації ДЗУ в органах місцевого самоврядування та розглянемо методи вдосконалення систем ДЗУ в органах місцевого самоврядування.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.