Особливості емоційно-вольової сфери дітей з аутичними розладами

200 

Код работы: K 00171
Дисциплина: Коррекционная психология
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 33
Источников литературы: 31

Описание

Курсова робота містить повноцінне дослідження особливостей емоційно-вольової сфери дітей дошкільного віку з аутичними розладами.

ВСТУП

Актуальність теми. В останнє десятиліття діти з аутичними розладами привертають увагу фахівців в області людинознавства. Зростаючий інтерес до даної категорії дітей відображає прогресивну гуманістичну реформацію поглядів на систему допомоги хворій дитині і її сім’ї. Велика увага приділяється вирішенню завдань з розвитку особистості дитини та її успішної інтеграції в суспільстві.

Емоції супроводжують людину все життя, з самого народження. Але абсолютно ясно, що не можна робити вчинки виключно під впливом емоцій. Людина повинна свідомо ними управляти. Тому крім емоцій у неї повинна бути ще і воля. Разом вони складають емоційно-вольову сферу. Емоційно-вольова сфера особистості включає в себе людські емоції, почуття і волю. Вона виражається як у внутрішніх переживаннях, так і у вигляді тілесних проявів, таких як зміна міміки, жестів, пози. Розвиток емоційно-вольової сфери – процес поступовий і починати його необхідно з дошкільного віку. Дітей потрібно навчити висловлювати як позитивні, так і негативні емоції прийнятними способами. Формування вміння адекватно проявляти емоції, корекція недоліків емоційного розвитку в даний час розглядаються в якості одних з найбільш важливих, пріоритетних завдань виховання.

У даний час все частіше зустрічаються діти з порушенням розвитку в емоційно-вольовій сфері. Вони являють собою поліморфну групу, що характеризується різними клінічними симптомами і психолого-педагогічними особливостями. Найбільш важкі емоційні порушення зустрічаються при аутичних розладах, зокрема при синдромі раннього дитячого аутизму.

У процесі дорослішання у кожної дитини накопичується свій емоційний досвід, який допомагає їй орієнтуватися як у власних почуттях і емоціях, так і емоційних станах оточуючих її людей. Так створюється індивідуальний «словник» почуттів – той набір жестів, поз, міміки, голосових інтонацій, за допомогою яких виражається емоційний стан. Дитина користується цим «словником» і для того, щоб зрозуміти іншого, і для того, щоб висловити свої почуття і емоції. Актуальність роботи обумовлена постійним зростанням кількості дітей з аутичними розладами. Дослідження емоційно-вольової сфери дітей дошкільного віку має особливе значення, тому що на початку шкільного навчання і в процесі адаптації до нього зростає напруга і тривожність дитини.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити особливості емоційно-вольової сфери дітей з аутичними розладами.

Завдання дослідження:

  1. Дослідити поняття «емоційно-вольова сфера» та розкрити особливості емоційно-вольової сфери дошкільників.
  2. Визначити сутність, зміст та особливості аутичних розладів у дітей дошкільного віку.
  3. Провести емпіричне дослідження з метою з’ясування особливостей емоційно-вольової сфери дітей з аутичними розладами розладами.
  4. Проаналізувати результати дослідження.

Об’єкт дослідження – емоційно-вольова сфера дітей з аутичними розладами.

Предмет дослідження – психологічні особливості емоційно-вольової сфери дітей з аутичними розладами.

Методи дослідження. З метою з’ясування особливостей емоційно-вольової сфери дітей з аутичними розладами використано методи теоретичного аналізу багатодетермінованості і взаємовпливу психічних явищ; психодіагностичні засоби: методика «Зразок і правило» (О. Венгер); тест «Розфарбуй малюнок» (Є. Кравцова); методика «Четвертий зайвий»; методика «Читання казки». Обробка результатів дослідження проведена за допомогою математико-статистичних методів (кореляційний аналіз). Узагальнення результатів здійснено з використанням інтерпретаційних методів (класифікація й узагальнення емпіричних даних).

Практична значущість роботи визначається в тому, що результати дослідження можуть бути використані у практиці практичних психологів.

Структура курсової роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.