Розвиток естетичного смаку учнів початкової школи засобами аплікації

150 

Код работы: К 00121
Дисциплина: Педагогика начальной школы
Тип работы: Курсовая (теоретическая)
Количество страниц:
 30
Источников литературы: 37

Описание

У курсовій роботі розкриті теоретичні аспекти теми та розглянута система роботи з розвитку естетичного смаку учнів початкової школи на уроках праці.

ВСТУП

За різних політико-економічних трансформацій, які переживала Україна, коли змінювалися уявлення про світ і місце людини в ньому, як ніколи гостро постало питання про роль естетизації життя людини та суспільства в цілому, інтеграцію української національної культури у світову, що загалом виражається в посиленні впливу прекрасного на різні аспекти життєдіяльності суспільства.

На сучасному етапі розвитку української культури та сучасних інформаційних технологій у вихованні дітей актуальним є естетичне виховання майбутнього покоління. Краса здавна вважалася могутнім засобом морального вдосконалення особистості. Головне завдання естетичного виховання полягає в тому, щоб прищепити людині високі норми і принципи моралі, прагнення до творчої діяльності, яка є засобом реалізації духовних потреб особистості. Розвиваючи культуру почуттів, поведінки, особистих інтересів, творчу працю, активну громадську діяльність, можна формувати всебічно-досконалу і розвинену людину.

Естетичне освоєння дійсності дитиною не обмежується однією лише діяльністю в галузі мистецтва: в тій чи іншій формі воно присутнє у будь-якій творчій діяльності. Естетичний розвиток особистості починається в ранньому віці. Дуже важко формувати естетичні ідеали, художній смак, коли особистість людини склалася. Необхідно звернути особливу увагу на емоційно-естетичне виховання дітей шкільного віку, починаючи з початкових класів. Уроки праці мають великий творчий потенціал, а також виховні і розвиваючі можливості, які повинні бути реалізовані в педагогічному процесі. Аплікація як яскравий, неординарний спосіб вираження світосприйняття впритул підводить учнів до розуміння естетичних моментів буття.

У зв’язку з цим зростає роль вчителів, які, здійснюючи освітній процес, компетентно вирішують виховні завдання, в тому числі завдання естетичного виховання молодших школярів. Але проведений аналіз літератури показує, що педагоги часто і в повній мірі не усвідомлюють важливість емоційно-естетичного виховання молодших школярів в процесі навчання, тому виховний потенціал уроків праці залишається нереалізованим. Все вищезазначене зумовило вибір теми нашого дослідження: «Розвиток естетичного смаку учнів початкової школи засобами аплікації».

Мета дослідження: теоретичне обґрунтування розвитку естетичного смаку учнів молодшого шкільного віку.

Завдання:

  • на основі аналізу психолого-педагогічної літератури розкрити суть поняття «естетичний смак»
  • розкрити особливості розвитку естетичного смаку засобами аплікації
  • проаналізувати чинну програму, підручники та досвід вчителів початкової школи з теми дослідження
  • розробити систему завдань (ігор, вправ, уроків) з розвитку естетичного смаку засобами аплікації

Об’єкт дослідження – формування естетичної культури учнів початкової школи.

Предмет дослідження – використання аплікації як засобу формування естетичної культури учнів початкової школи.

Методи дослідження:

  • теоретичні: аналіз літератури, синтез, узагальнення та систематизація
  • емпіричні: анкетування, спостереження, бесіди з вчителями та учнями

Практичне значення роботи полягає у тому, що матеріали курсового дослідження можуть використовуватися вчителями початкової школи у навчально-виховному процесі дітей молодшого шкільного віку.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.