Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355
Распродажа!

Особливості розвитку логічного мислення у підготовці дитини до навчання в школі

120  90 

Код работы: К 00116
Дисциплина: Дошкольная педагогика
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 42
Источников литературы: 27

Описание

У курсовій роботі надано теоретичний аналіз поняття мислення, розкрито сутність його видів, розроблено програму з розвитку логічного мислення дошкільників.

ВСТУП

Актуальність дослідження. Актуальність обраної проблеми обумовлюється необхідністю реалізації логічної складової у сучасних навчальних програмах початкової школи. Розвиток логічного мислення дитини повинен сприяти формуванню логічних прийомів розумової діяльності, а також умінню розуміти і простежувати причинно-наслідкові зв’язки явищ і умінь вибудовувати найпростіші висновки. Розвиток логіки і мислення є невід’ємною частиною гармонійного розвитку дитини і успішної підготовки до школи.

Діти вже в дошкільному віці стикаються з різноманіттям форм, кольору й інших форм предметів, зокрема іграшок і предметів домашнього ужитку. І звичайно, кожна дитина, навіть без спеціального тренування своїх здібностей, так чи інакше, сприймають все це. Однак якщо засвоєння відбувається стихійно, воно часто виявляється поверхневим, неповноцінним. Тому краще, щоб процес розвитку творчих здібностей здійснювався цілеспрямовано.

Логічне мислення формується на основі образного і є вищою стадією розвитку дитячого мислення. Досягнення цієї стадії − тривалий і складний процес, оскільки повноцінний розвиток логічного мислення вимагає не лише високої активності розумової діяльності, але і сумарних знань про загальні і істотні ознаки предметів і явищ дійсності, які закріплені в словах.

У дошкільному віці дитина, освоюючи світ постійних речей, опановуючи вживанням все більшого числа предметів за їх функціональним призначенням і відчуваючи ціннісне ставлення до навколишнього предметного світу, з подивом відкриває для себе деяку відносність постійності речей. При цьому вона усвідомлює для себе створювану людською культурою двоїсту природу рукотворного світу: постійність функціонального призначення речі і відносність цієї постійності.

У цей період через спілкування з дорослим інтенсивно розвивається здатність до ідентифікації з людьми, а також з казковими й уявними персонажами, з природними об’єктами, іграшками, зображеннями та ін. Одночасно дитина відкриває для себе позитивну і негативну сили відособлення, яким їй належить оволодіти в більш пізньому віці.

Протиріччя. Зазначаючи важливість і необхідність розвитку логічного мислення у дошкільному дитинстві на сучасному етапі, ми можемо сказати що спеціальних досліджень з цього напрямку проводиться досить небагато. Бракує спеціальних методик, розробок щодо розвитку логічного мислення у дошкільному дитинстві. Це дає нам право вибрати темою дослідження: «Особливості розвитку логічного мислення у підготовці дитини до навчання в школі».

Гіпотеза: було припущено, що логічні операції будуть розвинуті на достатньому рівні, якщо логічні вправи будуть використовуватися не тільки на спеціальних заняттях з математики, але і в повсякденній діяльності дітей.

Об’єкт дослідження: логічне мислення.

Предмет дослідження: розвиток логічного мислення у підготовці дитини до навчання в школі.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально апробувати ефективність умов розвитку логічного мислення у підготовці дитини до навчання в школі.

Завдання дослідження:

  1. Проаналізувати літературу з проблеми розвитку логічного мислення у дошкільному дитинстві.
  2. Визначити критерії та показники розвитку логічного мислення у дошкільному дитинстві.
  3. Визначити методики та провести контрольний та формуючий експеримент.
  4. Проаналізувати данні та розробити корекційні рекомендації щодо підбору дидактичних ігор та занять, що сприятимуть розвитку логічного мислення.

Методи дослідження: теоретичний аналіз літератури за темою дослідження; метод спостереження за дітьми; педагогічний експеримент.

Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів висновків, списку використаних літературних джерел.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.