Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Психічний розвиток дітей дошкільного віку при порушенні мовлення

150 

Код работы: К 00128
Дисциплина: Логопедия
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 40
Источников литературы: 25

Описание

У курсовій роботі описане теоретичне та практичне дослідження особливостей психічного розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення.

ВСТУП

Актуальність дослідження. У сучасній корекційній педагогіці та спеціальній психології одним з актуальних напрямків є створення умов для формування у дітей здатності до оволодіння мовленнєвими навичками. Мовлення відіграє найважливішу роль в розвитку психіки дитини, пізнавальної діяльності, понятійного мислення. Сформовані мовленнєві навички складають необхідну умову здійснення міжособистісних контактів, що сприяє розширенню уявлень дитини про навколишній світ.

Дослідники відзначають, що число дітей з різними порушеннями мовленнєвого розвитку зростає і, оскільки мовлення має принципове значення для розвитку мислення і діяльності дитини в цілому, актуальним є питання профілактики та корекції порушень мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.

Проблема вивчення порушення мовлення у дітей дошкільного віку відображена в роботах Р. Лєвиної, Т. Філічевої, Т. Туманової, Л. Белякової, О. Приходько та ін. В ході вивчення різних форм мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку в спеціальній психології сформульовано теоретичне обґрунтування загального недорозвинення мови, позначені причини його виникнення, позначені напрямки корекційно-педагогічної роботи (Н. Жукова, Р. Левіна, О. Мастюкова та ін.).

Дошкільний вік найбільш сензитивний для розвитку мовленнєвиих функцій. До кінця дошкільного періоду у дитини повинні бути сформовані навички правильної вимови всіх звуків мовлення. В іншому випадку необхідно звернутися до логопеда і чим раніше відбувається звернення, тим ефективніше буде допомога дитині в її проблеми, оскільки мовленнєві порушення впливають на особливості психічного розвитку дитини.

Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю вдосконалення традиційних прийомів і методів корекції мовленнєвих порушень, оскільки в разі порушень нормального мовленнєвого розвитку сповільнюється розвиток психіки дитини, спостерігаються відхилення в емоційно-особистісній сфері, зокрема замкнутість, емоційна нестійкість, відчуття неповноцінності, невпевненість в собі і т. ін.

Проблема дослідження полягає в наявному протиріччі між зростаючою необхідністю спеціального розгляду в науковому та методичному аспектах взаємозв’язку мовленнєвих порушень дошкільників та їх психічного розвитку і недостатнім ступенем вивченості даної проблеми у вітчизняній педагогіці і психології.

З огляду на вищеозначене ми обрали тему нашого дослідження: «Психічний розвиток дітей дошкільного віку при порушенні мовлення».

Об’єкт дослідження – процес мовленнєвого розвитку дошкільників.

Предметом дослідження є особливості психічного розвитку дітей дошкільного віку при порушенні мовлення.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити особливості психічного розвитку дітей дошкільного віку при порушенні мовлення.

Гіпотеза дослідження: психічний розвиток дітей дошкільного віку з порушенням мовлення, порівняно з подібним процесом у однолітків, що нормально розвиваються, має деякі особливості.

Методи дослідження. З метою розкриття динаміки психічного розвитку дошкільників з мовленнєвим порушенням, використано методи теоретичного аналізу.

Для перевірки гіпотези дослідження застосовано емпіричні методи (експеримент, спостереження, аналіз документації). Для виявлення особливостей психічного розвитку дітей дошкільного віку при порушенні мовлення використано психодіагностичні засоби: «Неіснуюча тварина», «Будинок-дерево-людина»,«Тест Розенцвейга».

Обробка результатів проведена за допомогою математико-статистичних методів.

Завдання дослідження:

  1. З’ясувати стан проблеми в теорії та освітній практиці з питань порушення мовлення дошкільників та їх психічного розвитку.
  2. Описати комплекс методичних процедур для виявлення особливостей психічного розвитку дітей дошкільного віку при порушенні мовлення.
  3. Експериментально виявити особливості психічного розвитку дітей дошкільного віку при порушенні мовлення.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.