Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Альтернативна історія в романі Ф. Рота «Змова проти Америки»

600 

Код работы: Д 00022
Дисциплина: Всемирная литература
Тип работы: Дипломная (теоретическая)
Количество страниц:
 43
Источников литературы: 45

Описание

Дипломна розкриває питання альтернативної історії як жанру роману, увага сконцентрована на англійському романі Ф. Рота «Змова проти Америки».

ВСТУП

Кожна людина хоча б раз у житті ставила собі питання «А що було би, якби?..» Продовження цього питання, як і сама відповідь, залежить від особистого досвіду, світосприйняття та самоусвідомлення особи, що його продукує. Частіше за все ми бажаємо змінити те, що належить до минулого, виправити старі помилки, забрати назад небажані слова чи навпаки озвучити те, що обмежувалось власною нерішучістю або надмірною помисливістю. Так чи інакше, уява малює нам світосяйні перспективи, підкорені вершини та незчислені багатства. І мало хто припускає можливість зміни плину подій у негативний бік.

Продовження вищезазначеного питання, але у більш глобальних масштабах, на рівні націй, країн та всесвіту, пропонують своїм читачам твори альтернативної історії, котрі представляють один із жанрових різновидів старої-доброї фантастики. Остання ж існує у людській культурі вже не одне століття. Ще з давніх давен людство намагалось осягнути неможливе – дізнатись про те, що чекає на нього у майбутньому. Ці перші нариси альтернативного минулого, і як наслідок, альтернативного сьогодення та майбутнього, знайшли відображення у творах-утопіях, а потім – в антиутопіях.

Засновником та першопроходьцем у жанрі альтернативної історії вважається римський історик Тит Лівій, що зобразив літературну картину можливого протистояння Риму та Олександра Македонського. У своїй «Історії Риму від заснування міста» він припустив, що геніальний македонський імператор не загинув у 323 році до н.е., у віці 33 років, та продовжив жити і сприяти процвітанню своєї країни. Відомий історик сер Арнольд Тойнбі також присвятив Македонському декілька своїх есе, суть котрих полягала у тому, як могла скластись історія, якби Олександр прожив довше, або навпаки, якби цієї значної постаті взагалі не існувало. Сер Джон Сквайр випустив цілу книгу історичних есе під назвою «Якщо би все вийшло не так».

Актуальність даної роботи обумовлена ланкою нижчезазначених факторів. По-перше, не зважаючи на той факт, що жанр альтернативної історії є відносно неновим у сучасному літературному дискурсі, у наш час ми можемо спостерігати його переродження та трансформацію, що свідчать про адаптацію під сучасні реалії, критичні моменти та інтереси суспільства. Він здобуває різноманітні тематичні варіації, що фокусуються на історії окремих суспільств, країн та всієї планети. Наявність цього жанру може також свідчити про більш глибинні процеси, що відбуваються у колективній свідомості. Частіше за все, цей тип творів стає індикатором невдоволеності сучасним положенням справ, станом всього світу. А як відомо, змінити сучасне, навіть у фантастичному романі, можливо лише після певних змін у минулому. Таким чином, жанр альтернативної історії може представляти інтерес та стати об’єктом дослідження не тільки для літературознавців, а й для спеціалістів зі сфер психології, соціології, політології, історії та ін.

Метою цієї роботи є дослідити художні особливості реалізації альтернативної історії у романі Ф. Рота «Змова проти Америки».

Наступні завдання роботи були визначені при проведенні дослідження альтернативної історії  у романі «Змова проти Америки» Ф. Рота:

  1. Проаналізувати історію виникнення жанру, його особливості та відмінні риси;
  2. Простежити альтернативне бачення історичного процесу у світовій літературі кінця ХХ – початку ХХІ століття;
  3. Дослідити феномен Ф. Рота у сучасному літературному дискурсі;
  4. Визначити сюжет, композиційні особливості та жанрову своєрідність роману Ф. Рота «Змова проти Америки»;
  5. Реалізувати зіставлення альтернативної та реальної історії, а також визначити недоліки та переваги кожної.

Об’єкт роботи – альтернативна історія як окремий жанр фантастики.

Предмет – особливості відображення альтернативної історії у романі Ф. Рота «Змова проти Америки».

Для визначення особливостей жанру альтернативної історії, а також з метою дослідження реалізації альтернативної історії у романі Ф. Рота «Змова проти Америки», у якості методологічної основи були використані роботи наступних вітчизняних та закордонних авторів: Е. Баталов, М. Бахтін, А. Гуларян, О. Третьяков, С. Зайков, М. Мухортов, Г. Шах, С. Лем, П. Виноградов, О. Стелпдон, С. Денлінгер, Ч. Генрі, Е. Дуршмід, С. Емброуз та ін.

У ході дослідження ми звернулись до наступних методів: культурно- та порівняльно-історичний методи, біографічний метод, інтертекстуальний та компаративний аналіз, методи синтезу, аналізу та узагальнення, текстовий аналіз, а також методи контекстуального та функціонального аналізу.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.