Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355
Распродажа!

Особливості роботи з письмовими джерелами на уроках історії в спеціальній школі

130  90 

Код работы: К 00134
Дисциплина: Коррекционная педагогика
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 31
Источников литературы: 15

Описание

У курсовій описані уроки історії із використанням письмових джерел в спеціальній школі; особливості сприйняття друкованих текстів учнів із вадами інтелекту.

ВСТУП

Основними завданнями спеціальної освіти є: модернізація її змісту і структури, підготовки підростаючого покоління до самостійного життя в багатонаціональному соціумі, що містить різні варіанти ставлення до навколишнього світу.

Методика викладання історії в спеціальній (корекційній) школі, як і будь-яка інша методика, відноситься до педагогічних наукових дисциплін. Перед нею стоять завдання дослідження закономірностей процесу навчання історії з метою подальшого вдосконалення і підвищення його ефективності в освіті, вихованні та розвитку учнів з порушенням інтелекту.

Важливо правильно підбирати методи роботи на уроках історії з дітьми з інтелектуальною недостатністю. Одним з найважливіших методів є використання письмових джерел. Цей метод може виявлятися в різних варіантах: робота з підручниками, робота з історичними документами, робота з періодичними виданнями. Спеціальна методика осмислює письмові джерела та використовує для вдосконалення процесу навчання історії учнів з порушенням інтелекту. При введенні письмових джерел в хід уроку, змінюється вся структура його проведення. Письмові джерела по різному використовуються в спеціальних школах і загальноосвітніх школах.

В даний момент в роботах вчених досягнуті деякі успіхи в сфері викладання історії в допоміжній школі. Найбільш широко стосувалася даного питання Петрова Л.В. Менш вивченою є проблема використання різних джерел, а саме друкованих джерел, на уроках історії в допоміжній школі.

Об’єкт дослідження − письмове джерело, як один з методів подачі інформації на уроках в спеціальній школі.

Предмет дослідження − особливості роботи з письмовими джерелами на уроках історії в спеціальній школі.

Мета дослідження − полягає у виявленні характерних особливостей при роботі з письмовими джерелами на уроках історії у допоміжній школі.

Гіпотеза дослідження: полягає у припущенні, що у школярів, які навчаються у спеціальній школі сприйняття матеріалу на уроках історії буде кращим при належному підборі письмових джерел та поєднанні їх з іншими методами роботи.

Поставлена мета реалізується в наступних дослідницьких завданнях:

  1. Вивчити та проаналізувати лінгвістичну, психологічну та педагогічну літературу з проблеми дослідження.
  2. Обґрунтування ефективності роботи з письмовими джерелами на уроках у спеціальній школі.
  3. Визначення та розробка системи занять з історії у спеціальній школі.

Для досягнення поставлених завдань використовувалися наступні методи дослідження:

— теоретичні: аналіз лінгвістичної, психологічної та педагогічної літератури, порівняння, обґрунтування сутності та особливості роботи з письмовими джерелами;
— емпіричні: діагностичні (бесіда, експеримент), статистичні (кількісна та якісна обробка даних за допомогою методів математичної статистики для порівняння і підтвердження отриманого результату дослідження).

Наукове значення роботи: полягає в систематизації матеріалу, щодо заданої теми та у розробці системи занять з історії з урахуванням значущості використання письмових джерел.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.