Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Риси східного екзотизму в ранній поезії В. Гюго (Sera la baigneuse, Lazzara)

250 

Код работы: К 00029
Дисциплина: Всемирная литература
Тип работы: Курсовая (теоретическая)
Количество страниц:
 27
Источников литературы: 25

Описание

У курсовій роботі розкриті поняття та особливості романтизму, риси східного екзотизму в ранній поезії В. Гюго («Sаra la baigneuse» та «Lazzara»).

ВСТУП

Віктор Марі Гюго (1802-1885) − видатний французький поет, драматург, романіст, яскравий представник французької романтичної літератури. Життєвий шлях письменника охоплює майже все ХІХ століття. Будучи ровесником століття, Гюго відображає у своїй творчості основні конфлікти, прикмети і проблеми свого часу.

XIX століття — особливий період в історії Франції, який включав в себе і революції, і правління Наполеона, і режим Реставрації. Це епоха контрастів, видатних особистостей, конфліктних, виключних подій. Французам не доводилося вигадувати незвичайні обставини і незвичайних героїв, саме життя породжувало їх. У цей час Франція вела активну колоніальну політику, внаслідок чого в суспільстві виникав гострий інтерес до всього східного («орієнтального»). У мистецтві, філософії, політиці починав проявляти себе такий феномен, як орієнталізм.

Орієнталізм поступово стає стійким фактом соціально-культурного життя Франції. Безсумнівний і вплив цього явища на творчість багатьох відомих письменників, художників, композиторів. Особливо близький виявився орієнталізм романтичної течії в мистецтві. У другій половині ХХ століття романтичний орієнталізм був всебічно вивчений і переосмислений, — вже з позицій сучасного багатополярного світу (а не «європоцентричного» світу XVIII — XIX століть).

Разом з тим, орієнталізм у творчості Гюго, хоча і надає цікавий матеріал, залишається недостатньо висвітленою сторінкою. Таким чином, тема курсової роботи представляється досить актуальною.

Об’єктом даної курсової роботи є риси східного екзотизму в поезії В. Гюго.

Предмет: риси східного екзотизму ранній поезії В. Гюго.

Метою курсової роботи є вивчення рис східного екзотизму ранній поезії В. Гюго («Sera la baigneuse», «Lazzara»).

Для досягнення заявленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

  1. Проаналізувати спеціальну літературу з теми дослідження.
  2. Вивчити сучасні підходи до розуміння орієнталізму, основні ознаки цього феномену.
  3. Висвітлити соціально-культурні передумови інтересу до орієнтального у Франції XIX століття.
  4. Охарактеризувати прояви орієнталізму в творчості В. Гюго − в його ранньої поезії («Sera la baigneuse», «Lazzara»).

В процесі написання і підготовки роботи застосовувалися методи дослідження: загальнотеоретичний (аналіз, порівняння, узагальнення), історичний, культурно-типологічний методи, а також методи аналізу та інтерпретації художнього тексту.

Основними матеріалами дослідження стали тексти віршованих і прозових творів В. Гюго. Також нами були використані монографії С. Зенкіна, Є. Євніної, Н. Муравйової та ін..

Теоретична значущість роботи полягає в залученні широкого кола сучасних теоретичних джерел, використання сучасного наукового підходу до орієнталізму. Проблема орієнталізму в творчості В. Гюго висвітлена в широкому соціально-культурному контексті.

Практична значущість роботи пов’язана з можливістю її застосування в якості додаткового матеріалу при вивченні творчості В. Гюго, інших письменників романтичного напрямку.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.