Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355
Распродажа!

Розробка концепції рекламної компанії для туристичного підприємства

400  300 

Код работы: Д 00013
Дисциплина: Туризм и гостиничное хоз-во
Тип работы: Дипломная (практическая)
Количество страниц:
 92
Источников литературы: 50

Описание

Дипломна робота розглядає основи організації рекламних компаній на туристичних підприємствах на прикладі туристичної агенції «Бюро подорожей».

ВСТУП

Актуальність дослідження. В умовах сучасного економічного ринку, в століття жорстокої конкуренції підприємств у сфері туризму, важливим інструментом їх конкурентної боротьби є застосування реклами з метою впливу на розвиток попиту на туристичні послуги.

На українському туристичному ринку працює значна кількість туроператорів, що пропонують широкий спектр послуг. При цьому функціонування великих туристичних фірм створює певні перешкоди для дрібних туристичних підприємств, тому останнім слід звертати особливу увагу на асортимент пропонованих послуг і вживати відповідних рекламних заходів, що сприяють підвищенню ефективності фірми, збільшення прибутковості та охоплення більшої частки ринку.

Міжнародний досвід показує, що реклама – самий дієвий інструмент у спробах туристичного підприємства модифікувати поведінку покупців, створити позитивний образ самого підприємства, показати його суспільну значимість і корисність. В даний час реклама, з одного боку, стає все більш гнучким інструментом у системі нецінового стимулювання збуту продукції, а з іншого – перетворюється в новий вид інтегрованої рекламно-інформаційної комунікації.

Правильно організована рекламно-інформаційна діяльність туристичного підприємства привертає увагу клієнтів до товарів і послуг, створює на них попит, призводить до збільшення їх продажів, тим самим, підвищуючи ефективність збутової діяльності та діяльності туристичного підприємства в цілому. Тому розробка заходів щодо підвищення ефективності рекламної діяльності є дуже важливим завданням для туристичних підприємств в сучасних умовах, що говорить про актуальність обраної теми.

Проблемним питанням, які пов’язані з організацією рекламної компанії на туристичних підприємствах присвячені праці вітчизняних та закордонних вчених та практиків. Найбільш вагомий внесок в вирішенні проблем методології і практики організації рекламної компанії на туристичному підприємстві зробили такі автори, як: Балашов М. В., Дурович А. П., Бове А. П., Спірідонов І. В., Головлєва Є. І. Але мало хто з них розглядав питання організації рекламної компанії на прикладі маленької туристичної агенції з обмеженим бюджетом, коли як під час розвитку негативних тенденцій в економіці України, в країні переважають саме маленькі туристичні агентства.

У зв’язку з чим, в дипломної роботі особлива увага приділяється особливостям та проблеми розробки рекламної компанії для туристичних агенцій штат, яких не перевищує 2-3 працівників. Адже, світовий досвід показує, що великі туристичні компанії найчастіше виграють в цінах, але не завжди здатні втримати клієнтів, яким потрібний приватний підхід навіть на тлі реклами. Тому, враховуючи існуючі тенденції розвитку туристичної галузі, в Україні завжди знайдеться місце для маленьких туристичних агенцій, які потребують розробки теоретико-методичних та практичних рекомендацій для організації своєї рекламної компанії .

Об’єктом дослідження в дипломній роботі є концепція рекламної компанії туристичного підприємства.

Предмет дослідження – засоби розробки концепції рекламної компанії туристичної агенції „Бюро подорожей”, м. Харків.

Метою виконання дипломної роботи є дослідження й узагальнення теоретичних аспектів організації рекламних компаній на туристичних підприємствах та розробка й обґрунтування концепції рекламної компанії туристичної агенції „Бюро подорожей”, м. Харків .

Для реалізації поставленої мети необхідно реалізувати наступний комплекс завдань:

  1. Дослідити сутність та завдання рекламної діяльності на туристичних підприємствах.
  2. Визначити види та напрямки рекламних компаній в туристичних підприємствах.
  3. Дослідити сутність та зміст концепції рекламної компанії на туристичних підприємствах.
  4. Розглянути організаційно-управлінську характеристику туристичної агенції „Бюро подорожей”, м. Харків.
  5. Проаналізувати техніко-економічні показники діяльності туристичної агенції „Бюро подорожей”, м. Харків.
  6. Проаналізувати рекламну діяльність туристичної агенції „Бюро подорожей”, м. Харків.
  7. Розробити концепцію рекламної компанії для туристичної агенції туристичної агенції Бюро подорожей”, м. Харків

Теоретико-методологічну основу дослідження склали роботи: Балашова М. В., Дуровича А. П., Бове А. П., Спірідонова І. В., Головлєва Є. І., Герасимчука В. Г., Козлова В. А., Кутлалиева А. В., Попова А. П., Бриггс С.

Методи дослідження. У процесі виконання дипломної роботи використана сукупність загальних і приватних методів дослідження, у тому числі: системного аналізу досліджуваних явищ, статистичної обробки даних, методи аналізу й синтезу економічної інформації. Основою оптимізації рекламної діяльності туристичної агенції послужила методика SWOT-аналізу, яка дозволила виявити сильні і слабкі сторони в організації рекламної діяльності, що в свою чергу стало підставою для розробки концепції рекламної компанії туристичної агенції.

Наукова новизна дипломної роботи полягає в тому, що дістало подальшого розвитку теоретичні та практичні підходи щодо організації рекламної діяльності на туристичних підприємствах, що дозволило сформувати основні положення концепції рекламної компанії для туристичної агенції.

Практична значущість роботи полягає в можливості практичної реалізації розробленої концепції рекламної компанії туристичною агенцією „Бюро подорожей” (м. Харків) для підвищення ефективності її діяльності та конкурентоспроможності. Також основні положення розробленої концепції рекламної компанії для туристичної агенції можуть бути використані у навчальному процесі – у ході вивчення фахових дисциплін у процесі підготовки студентів за напрямом „Туризм”.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.