Психологічні особливості брехні у різних вікових групах

100 

Код работы: К 00224
Дисциплина: Возрастная психология
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
37
Источников литературы: 35

Описание

У курсовій роботі представлено дослідження особливостей брехні у людей різних вікових груп: юнаків, зрілих людей та людей похилого віку.

ВСТУП

Актуальність дослідження. Уявлення про брехню і ставлення до цього феномену у сучасності обумовлене низкою обставин.

А саме, морально-етичні цінності та установки людини, в тому числі і ставлення до брехні, відіграють важливу роль у виробленні, регулювання та реалізації нею стратегій поведінки. З цієї точки зору, вивчення індивідуально-психологічних і особистісних особливостей людей, що впливають на їхнє ставлення до брехні, дозволяє встановити важливі детермінанти і регулятори формування морально-психологічних стереотипів поведінки.

Також, дослідження ставлення до брехні є зручною моделлю, яка розкриває умови, фактори і індивідуально-психологічні відмінності формування системи ставлення людей до дійсності, до оточуючих людей і самого себе. При цьому важливо підкреслити, що особливу значимість мають дослідження з проблеми ставлення до брехні у молоді, оскільки саме ця вікова група через кілька років буде визначати морально-етичний і психологічний образ громадян нашої країни, а в найближчому майбутньому складе основну верству населення, від яких значною мірою залежатиме її розвиток.

Останнім часом в психології відзначається зростання інтересу до проблеми брехні. Важливість цієї проблеми очевидна: різні прояви брехні, обману, неправди (маніпуляції, шахрайство) постійно виявляються в ситуаціях міжособистісного спілкування, в соціальних та міжгрупових відносинах.

Крім цього, незважаючи на ряд цікавих досліджень з цієї та суміжних проблем, як у вітчизняній так і в зарубіжній психології можна констатувати недостатню розробленість підходів до вивчення феномену брехні, а саме вивчення психологічних особливостей брехні у різних вікових групах.

Проблемою феномену брехні займались такі дослідники: І. Ільїн, О. Нечаєв, Ю. Щербатих, Д. Дубровський, А. Сосновський, П. Екман та ін.

Мета роботи: дослідити основні психологічні особливості мотивів брехні у різних вікових групах.

Відповідно до мети були визначені наступні завдання:

  1. Теоретичне дослідження поняття «брехня».
  2. Емпіричне обґрунтування особливостей психологічних особливостей мотивів брехні у юнаків, дорослих та людей похилого віку.
  3. Встановлення залежності психологічних мотивів брехні від віку.

Об’єкт дослідження – психологічні особливості брехні.

Предмет дослідження – психологічні особливості мотивів брехні у різних вікових групах.

Гіпотеза дослідження: у респондентів молодого віку проявляються мотиви брехні самопрезентації, а у зрілому віці мотиви замовчування.

Методи дослідження:

  1. Теоретичні: аналіз літератури; зіставлення, узагальнення і синтезування.
  2. Емпіричні: психодіагностичне тестування за методиками (тест на відкритість відповідей «шкала брехні» Д. Марлоу, Д. Крауна; короткий опитувальник «Темної триади», адаптації М. Єгорова, М. Ситнікова, О. Паршикова, опитувальник «Види брехні» І. Шкуратової).
  3. Математико-статистичні методи.

Практична значущість роботи є підґрунтям для подальшого аналізу теми, та розробки методів боротьби з брехнею. Результати роботи можуть бути використані для оптимізації консультаційної та корекційної роботи, а також супроводу людей залежно від віку. Це допоможе зробити взаємодію більш ефективною.

Перспектива дослідження полягає у розділенні змін особливостей мотивів брехні з віком від змін пов’язаних з соціальними змінами у суспільстві в цілому.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.