Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
 • contact@moydiplom.com.ua
 • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Роль сім’ї у процесі психологічного подолання особистістю складної життєвої ситуації

200 

Код работы: К 00087
Дисциплина: Семейная психология
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 37
Источников литературы: 27

Описание

Курсова робота дає визначення поняттю важкої життєвої ситуації, висвітлює фактори, що сприяють її психологічному подоланню, увагу сконцентровано на сім’ї.

ВСТУП

Актуальність роботи. У теперішній час все частіше тривожним сигналом розвитку українського суспільства є те, що значна частина людей опиняється у складних життєвих ситуаціях. Такі люди потребують соціально-психологічної допомоги через проблеми які виникають у їхній родині, на роботі, із зовнішнім оточенням.

Складна ситуація − це така ситуація, яка характеризується розбалансованістю системи «задача − особисті можливості та (або) мотиви − умови середовища», яка викликає психічну напруженість у людини. У науковий обіг у російській психології поняття ввів Б.Я. Шведін. Складна ситуація характеризується наявністю важкої обстановки, активністю мотивів особистості, порушенням відповідності між вимогами середовища (зокрема соціальної діяльності) та можливостями людини. Міра неузгодженості і визначає рівень складності ситуації.

Зростання кількості людей, що перебувають у складних життєвих обставинах обумовлено збільшенням числа малозабезпечених сімей, міграцією утому числі за межі держави, погіршення стану здоров’я населення, зростанням кількості розлучень, неповних сімей, насилля в сім’ї тощо.

Оскільки сім’ю визнано у міжнародному співтоваристві найкращою умовою виживання, захисту і розвитку, основним осередком суспільства, природним середовищем для людини, цілісність сім’ї, її родинні почуття, зв’язки, можуть впливати на подолання особистістю складної життєвої ситуації. Але роль сім’ї у процесі психологічного подолання особистістю складної життєвої ситуації вивчена недостатньо. Саме тому обрана проблематика дослідження є вельми актуальною на даний момент.

Мета дослідження: проаналізувати феномен подолання особистістю складної життєвої ситуації та роль родини у цьому процесі.

Об’єкт дослідження: особистість у стані процесі психологічного подолання складної життєвої ситуації.

Предмет дослідження: роль сім’ї у процесі психологічного подолання особистістю складної життєвої ситуації.

Концептуальна гіпотеза: наявність родини прискорює процес подолання особистістю складної життєвої ситуації.

Емпіричні гіпотези:

 1. Наявність дітей прискорює та полегшує процес подолання особистістю складної життєвої ситуації.
 2. Наявність та емоційна підтримка чоловіка/дружини прискорює та полегшує процес подолання особистістю складної життєвої ситуації.
 3. Регулярне розділення своїх переживань із родиною прискорює та полегшує процес подолання особистістю складної життєвої ситуації.

Завдання дослідження:

 1. Провести теоретичний аналіз літератури стосовно проблеми ролі сім’ї у процесі психологічного подолання особистістю складної життєвої ситуації.
 2. Дати визначення важкій життєвій ситуації як області психологічної підтримки.
 3. Визначити фактори, що сприяють психологічному подоланню важкої життєвої ситуації.
 4. Обґрунтувати зв’язок ролі сім’ї з успішністю психологічного подолання особистістю складної життєвої ситуації.
 5. Провести емпіричне дослідження з метою з’ясування ролі сім’ї у процесі психологічного подолання особистістю складної життєвої ситуації.
 6. Встановити подальші перспективи дослідження.

Методи дослідження

З метою визначення провідної ролі сім’ї у процесі психологічного подолання особистістю складної життєвої ситуації використано методи теоретичного аналізу багатодетермінованості і взаємовпливу психічних явищ, що дозволили розкрити роль цінностей і властивостей особистості у виникненні складної життєвої ситуації. З використанням організаційних методів проведено порівняльний аналіз різних факторів, які зумовлюють появу феномена, що вивчається.

Для з’ясування ролі сім’ї у процесі психологічного подолання особистістю складної життєвої ситуації використано психодіагностичні засоби:

 1. Опитувальник «Копінг поведінка в ситуаціях стресу», С. Норман, Д. Эндлер, Д. Джеймс, М. Паркер.
 2. Методика «Подолання складних життєвих ситуацій (ПТЖС)» В. Янке и Г. Эрдманн.
 3. Анкета виявлення частоти та якості спілкування з членами родини (авторська).

Узагальнення результатів здійснено з використанням інтерпретаційних методів (класифікація й узагальнення емпіричних даних).

Методологічну й теоретичну основу роботи складають психологічні дослідження таких вітчизняних дослідників як М. Буянов О. Іванцова, І. Клемантович, М. Плоткін, І. Трубавіна, В. Целуйко, а також закордонних дослідників Е. Ейдеміллер, Дж. і М. Пауль, В. Юстіцкис, та ін.

Теоретична значущість роботи полягає у розширенні теоретичних відомостей про проблему подолання складних життєвих ситуацій, визначенні ролі сім’ї як фактору що сприяє подоланню важкої життєвої ситуації.

Практична значущість роботи визначається в тому, що результати дослідження можуть бути використані у роботі психологів консультантів, що працюють з людьми у складних життєвих ситуаціях, у роботі з людьми у кризових станах, у пост стресовому стані.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.