Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Особливості прояву страху у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

100 

Код работы: К 00001
Дисциплина: Коррекционная психология
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 31
Источников литературы: 21

Описание

Курсова розкриває особливості страху у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. Розглянуто умови корекції на основі емпіричного дослідження.

ВСТУП

Великі області досліджень, присвячених страху, створюють прекрасні підстави для подальшого розуміння цієї важливої емоції. Літератури з даної проблеми розроблено небагато. Хоча проблема страхів в учнів дошкільного віку досить актуальна в даний час.

Проблемою страхів молодшого шкільного віку займалися досить багато вчених. Джон Боулбі [2, с. 3], у своїх працях, широко розкрив причини дитячих страхів. Багато часу присвятив проблемі страхів Девід Дж. Речмен [2, с. 5]. Згідно з його «концепцією травматичного обумовлення» події або ситуації, які викликають біль, можуть викликати страх незалежно від наявного відчуття болю.

Багато методів і прийомів для зняття тривожності молодших школярів розроблено у роботах А.М. Прихожана [14, 15]. А.І. Захаров [7, 8] вперше у вітчизняній та світовій практиці розглянув причини виникнення та розвитку денних і нічних страхів. Привів статичні дані, що показують вплив різних чинників, у першу чергу сімейних взаємин, на формування цих страхів.

На думку фахівців-психологів, що займаються проблемою дитячих страхів (О.І.Захаров, В.В. Ковальов [7, 8]) для більшості дітей дошкільного віку характерна наявність тих чи інших страхів.

Ні в дитячому садку, ні в сім’ї практично ніякої допомоги дітям із страхами  не надається, що вкрай негативно впливає на розвиток афективної та пізнавальної сфер психіки дитини. У зв’язку з цим існує необхідність у розробці та впровадженні у практичну діяльність педагогів-психологів, вихователів та батьків, схеми методичної роботи з подолання дитячих страхів.

Актуальність дослідження проблеми визначається ще й тим, що з віком у дітей змінюються мотиви поведінки, ставлення до навколишнього світу, дорослих, однолітків. І від того, чи зможуть батьки та педагоги вловити ці зміни, зрозуміти зміни, що відбуваються з дитиною, і відповідно з цим змінити свої відносини, буде залежати той позитивний емоційний контакт, який є основою нервово-психічного здоров’я дитини. Отже, ми вважаємо актуальною тему дослідження «Особливості прояву страху у дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку».

Гіпотеза дослідження: існує якісна та кількісна своєрідність між особливостями прояву страху у дітей дошкільного віку з діагнозом «затримка психічного розвитку», та у дітей, що його не мають.

Об’єктом дослідження є страхи у дітей старшого дошкільного віку.

Предметом дослідження є особливості страхів дітей із затримкою психічного розвитку.

Мета дослідження: вивчення особливостей якісної і кількісної своєрідності проявів страхів між дітьми дошкільного віку з діагнозом «затримка психічного розвитку», та дітьми, що його не мають.

Завдання дослідження:

  1. Провести огляд літературних джерел з досліджуваної проблеми.
  2. Вибрати методи дослідження.
  3. Провести дослідження.
  4. Обробити отримані результати, зробити висновок.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.