Распродажа!

Профілактика суїцидальної поведінки шляхом організації шкільних телефонів довіри

150  100 

Код работы: К 00091
Дисциплина: Возрастная психология
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 32
Источников литературы: 30

Описание

У курсовій роботі представлено теоретичне обґрунтування та методичні поради щодо організації шкільних телефонів довіри з профілактики суїциду.

ВСТУП

Актуальність дослідження. За останні двадцять років «Телефони Довіри» стають все більш поширеним явищем в соціально-психологічній культурі нашої країни. У сучасному суспільстві людина відчуває величезну кількість стресів. В умовах політичної, економічної і духовної кризи цінності людини, як індивідуума, знаходяться під загрозою. Навіть в оточенні безлічі людей ми інколи відчуваємо себе самотніми і переживаємо емоційні страждання. Міжособове спілкування часто настільки поверхневе і короткочасне, що деяким людям стає важко знайти друзів і в скрутні хвилини життя ні з ким поговорити, поділитися своїми проблемами і отримати підтримку.

Однією із проблем сучасної ситуації у житті суспільства і людини є зростання кількості самогубств. До того ж число суїцидів серед дітей і підлітків перевищує показник серед дорослих. За останні 30 років рівень суїцидів серед дітей і підлітків у нашій країні виріс у 8 разів. Частота суїцидальних спроб у підлітків у кілька разів вище, ніж в дорослих,  адже провідною діяльністю у їх віці є спілкування у системі суспільнозначущої діяльності (навчальної, суспільно-організаційнійної, трудової та інші). Саме у спілкуванні здійснюється ставлення до підлітка, як до людини, як до іншої особистості, відбувається засвоєння системи моральних цінностей. Часто діти неспроможні повністю відкритися навіть власним друзям.

Існує дуже цікава статистика щодо віку самогубців. Виявляється, що переважна, більшість таких випадків припадає на юнаків та дівчат підлітків. На сухій мові медицини це називається спеціальним терміном – «пубертатний суїцид», тобто, самогубство, скоєне під час статевого дозрівання. Впродовж останнього десятиліття число самогубств серед молоді виросло втричі. У цій ситуації робота «Телефону Довіри» набуває особливої актуальності, оскільки пропонує тимчасову, але миттєву підтримку будь-якому, хто її потребує. Людина у сучасному світі відчуває дефіцит спілкування , оснований на гуманних відносинах, і цей дефіцит продовжує рости.

Телефон довіри – це служба, яка надає населенню екстрену психологічну допомогу по телефону. Вона вважається однією з форм психопрофілактичної роботи, соціально-терапевтичної допомоги, адресованої особам, що знаходяться в кризових станах.

Профілактику суїцидальної поведінки шляхом організації шкільних телефонів довіри вивчали В. Березіна [2], О. Вихристюк [7; 8], Д. Еванс-Стронг [30], О. Моховиков [14], Н. Федуніна [26], С. Хачатурян [27].

Актуальністю означеної проблеми, необхідністю висвітлення як теоретичних, так і практичних аспектів профілактики суїцидальної поведінки шляхом організації шкільних телефонів довіри і визначено тему нашого дослідження : «Профілактика суїцидальної поведінки підлітків шляхом організації шкільних телефонів довіри»

Об’єкт дослідження – профілактика суїцидальної поведінки підлітків.

Предмет дослідження – технологія організації шкільних телефонів довіри з профілактики суїцидальної поведінки підлітків.

Мета дослідження – теоретично дослідити значення телефону довіри у профілактиці суїцидальної поведінки підлітків.

Завдання дослідження:

  1. Проаналізувати психолого-педагогічну літературу з питання профілактики суїцидальної поведінки підлітків в сучасних вітчизняних та зарубіжних дослідженнях.
  2. Визначити сутність організації телефонного консультування в роботі з суїцидальними підлітками.
  3. Охарактеризувати практичний стан забезпечення процесу профілактики суїцидальної поведінки шляхом організації шкільних телефонів довіри.
  4. Теоретично обґрунтувати технологію організації шкільних телефонів довіри з профілактики суїцидальної поведінки підлітків.
  5. Розробити методичні поради щодо організації шкільних телефонів довіри з профілактики суїцидальної поведінки підлітків.

Методи дослідження: теоретико-методологічний аналіз літератури; анкетування, інтерв’ю.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.