Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355
Распродажа!

Профілактика ділових конфліктів на виробництві

100  80 

Код работы: К 00079
Дисциплина: Менеджмент
Тип работы: Курсовая (теоретическая)
Количество страниц:
 27
Источников литературы: 20

Описание

Курсова робота в який викладені особливості конфліктних ситуацій в сучасних організаціях та профілактика ділових конфліктів на виробництві.

ВСТУП

Актуальність дослідження. В сучасних умовах сформувалася чітко виражена потреба як у фундаментальних, так і у прикладних знаннях про сутність, закономірності розвитку та способи попередження ділових конфліктів на виробництві. Рішення цієї проблеми може сприяти подоланню тих труднощів, які виникли у зв’язку з необхідністю управління конфліктами в організаційному середовищі.

Конфлікти в організаціях нерідко справляють визначальний вплив на якість їх діяльності. Виникають значні труднощі на шляху виконання поставлених завдань та досягнення стратегічних цілей організації. Розбалансування взаємозв’язків групової діяльності внаслідок деструктивного міжособистісного конфлікту в колективі неминуче веде до втрати ефективності якості діяльності, зростання особистої незадоволеності у кожного члена колективу, плинності кадрів та інших негативних наслідків.

Як показує практика, ділові конфлікти на виробництві не відносяться до тих явищ та процесів, якими можна ефективно керувати на основі лише життєвого досвіду. Для цього необхідна система теоретичних та методичних знань з профілактики такого роду конфліктів.

Значущість проблеми дослідження визначається тим, що останнім часом ми нерідко стаємо свідками спрощених і тому невдалих підходів до оцінки, попередження та розв’язання ділових конфліктів у виробничих колективах. Щоб цього уникнути, кожна людина, і особливо керівник, повинні володіти необхідними знаннями про конфлікт як явище, що постійно супроводжує життя людини та надає негативний вплив на розвиток його професійної діяльності, стан психічного здоров’я і життя в цілому.

Актуальність дослідження підтверджується також і тим, що, нажаль, у нашій країні ступінь розуміння ділових конфліктів у виробничому середовищі вченими, які займаються дослідженням, ще не в достатній мірі дозволяє отримати знання, які можна було б ефективно використовувати для пояснення та регулювання організаційних конфліктів з урахуванням сучасної специфіки.

Об’єктом дослідження є діловий конфлікт.

Предметом дослідження є профілактика ділових конфліктів на виробництві.

Мета дослідження полягає у теоретичному вивченні профілактичних заходів до ділових конфліктів на виробництві.

Завдання дослідження:

  1. Розглянути поняття та види конфліктів.
  2. Виокремити етапи розвитку конфлікту.
  3. Охарактеризувати причини виникнення ділових конфліктів в сучасних організаціях.
  4. Виявити сутність профілактики конфліктів.
  5. Описати методи профілактики ділових конфліктів на виробництві.

Методи дослідження: для розв’язання поставлених завдань, та досягнення мети курсової роботи були використані загальнонаукові методи теоретичного рівня (аналіз, синтез, порівняння, систематизація, узагальнення науково-теоретичних та емпіричних даних).

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.