Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Виховний потенціал авторської екологічної казки

50 

Код работы: С 00006
Дисциплина: Дошкольная педагогика
Тип работы: Статья
Количество страниц:
 5
Источников литературы: 4

Описание

Стаття присвячена виявленню виховного потенціалу казки. Спираючись на ідеї Сухомлинського розкрито потенціал авторської екологічної казки у вихованні.

УРИВОК

Педагогічна спадщина Василя Олександровича Сухомлинського є унікальною за своєю суттю, за масштабом і глибиною охоплених нею педагогічних ідей, за ступенем концептуального осмислення педагогічних явищ і процесів. Цілком очевидно, що вона увібрала все найкраще, найпрогресивніше в галузі виховання, навчання і розвитку дітей. Тому невипадковим є те, що з кожним роком інтерес науковців і практиків до неї зростає.

Особливе місце у спадщині педагога відведене природі. В його розумінні природа – це джерело дитячої думки, яке живить розум дитини наочними образами, спонукає до активної мисленнєвої діяльності, пробуджує прагнення до творчості і фантазування, збагачує емоціями і переживаннями. Це також і потужний засіб виховання особистості, який, через почуття й емоції, здатний торкатися найпотаємніших струн дитячої душі. На думку В.О.Сухомлинського, за своїм впливом на дитину природа не має собі рівних.

***************************************************************

Дуже часто вихователі, враховуючи поради Василя Олександровича, самі стають авторами екологічних казок. Під час їх написання методисти радять:

  • визначитись з науковою, природознавчою основою казки
  • складанню казки має передувати робота зі сприймання об’єктів та явищ, про які у ній має йтися мова
  • казка має бути емоційно та інформаційно насиченою, але не перенасиченою, відповідати віку дитини
  • казки мають бути зрозумілі дітям, а їх виклад – виразним
  • можуть бути використані звичайні казкові прийоми і відомі казкові персонажі
  • головною повинна бути тема позитивного ставлення до природи

Варто зазначити, що ідеї В.О.Сухомлинського щодо ролі казки в екологічному вихованні дітей дошкільного віку є досить цінними і, як показує досвід, надзвичайно дієвими. Вони пройшли випробування часом і нині не втратили своєї актуальності. І сьогодні педагоги, звертаючись до казки, відзначають її могутній вплив на психічну сферу особистості, на розвиток почуттів та емоцій дитини, на формування в неї морально-етичних переконань. Особливого значення нині набувають слова педагога: “…Якщо ви хочете, щоб вихованець став розумним, допитливим, кмітливим, якщо у вас є мета утвердити в його душі чутливість до найтонших відтінків думки й почуття інших людей… надихайте його розум красою слова… Його чарівна сила розкривається передусім у казці. Казка – це колиска думки, зумійте поставити виховання дитини так, щоб вона на все життя зберегла хвилюючі спогади про цю колиску” [3, с. 520].

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.