Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Писанкарство як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

200 

Код работы: К 00105
Дисциплина: Педагогика начальной школы
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 40
Источников литературы: 38

Описание

Курсова робота розглядає питання активізації пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках трудового навчання засобами писанкарства.

ВСТУП

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку нашої держави актуальною залишається проблема збереження та примноження культурної спадщини українського народу. Пам’ятками народної культури, носіями традицій попередніх поколінь є твори декоративно-прикладного мистецтва.

Декоративно-прикладне мистецтво – складне і багатогранне явище культури. Поняття це досить широке, воно охоплює багато видів народного промислу, такі як зодчество, музика, танці, фольклор, побутове мистецтво. Це мистецтво можна назвати і глибоким, тому що воно живе разом з народом, йдучи корінням в далеке минуле, і в той же час розвивається в наші дні. Поза цієї сфери неможливо уявити собі життя людини, адже кожна річ, будь-то одяг, посуд, меблі, побутові предмети, займають певне місце не тільки в організованому людиною середовищі життєдіяльності, але насамперед у її духовному світі.

Декоративно-прикладне мистецтво впливає на різні особистісні якості дитини – естетичні, моральні, інтелектуальні, трудові. Розглядаючи твори декоративно-прикладного мистецтва, діти відчувають почуття задоволення від яскравих життєрадісних кольорів, багатства і різноманітності видів і мотивів, переймаються повагою до народного майстра, у них виникає прагнення самим навчитися створювати прекрасне. Широке включення всіх його видів в освітній процес сприятливо впливає на дітей, дає їм можливість пізнавати дійсність з різних сторін, викликає позитивний емоційний відгук, посилює позитивне ставлення до художньої діяльності.

На заняттях у школі дитина освоює різні види образотворчої діяльності і отримує свободу в оперуванні її виразними засобами. Так, в декоративній роботі вона вже здатна відходити від засвоєних стандартів побудови декоративних композицій, комбінувати їх елементи, використовуючи при побудові засоби художньої виразності даного виду мистецтва.

Писанкарство – це важливий елемент української культури. Відродження писанкарства в шкільному курсі на уроках трудового навчання сприяє пізнаванню культури українського народу, його звичаїв, традицій, розвитку в школярів естетичного розуміння світу, виховання любові до рідного краю.

Питання писанкарства у своїх дослідженнях розглядали О. І. Воропай, Н. Ф. Сумцов, О. М. Маркович, Я. Ф. Чепіга та ін.

Значним фактором навчання, визначальним мотив навчально-пізнавальної діяльності школяра, є пізнавальний інтерес. Завдяки інтересу, як знання, так і процес їх придбання можуть стати рушійною силою розвитку інтелекту. Інтерес, сприяючи формуванню вольових якостей особистості, зміцнює її активну, творчу життєву позицію.

Виникненню і розвитку пізнавального інтересу в молодшому шкільному віці сприяють такі умови, як різноманітність, яскравість, емоційність навчального матеріалу, його доцільність, зв’язок з раніше засвоєними знаннями, часта перевірка і оцінка роботи школярів, а також залучення їх в процес самостійного пошуку, рішення задач проблемного характеру.

У другій половині XX в. був проведений ряд досліджень, присвячених вивченню різних аспектів формування пізнавальної активності дітей як найважливішого особистісного освіти (Б. Г. Ананьєв, Л. І. Божович, О. М. Леонтьєв, В. М. Мясищев, С. Л. Рубінштейн, Т. І. Шамова, Г. І. Щукіна та ін.). У цих роботах виділені умови формування пізнавальної активності дітей: стимулювання та розвиток пізнавальних інтересів дитини у всіх сферах діяльності; облік особистісних особливостей дитини, в тому числі особливостей його характеру і темпераменту.

Дослідники відмічають, що використання різних видів декоративно-прикладного мистецтва, зокрема писанкарства, у навчально-виховному процесі початкової школи сприяють всебічному розвитку особистості молодшого школяра та розвитку їх пізнавальної діяльності.

Протиріччя. Оскільки особистість найінтенсивніше формується у період шкільного віку, то саме школа покликана активізувати пізнавальну діяльність людини. Проте, в сучасній педагогіці загальної освіти існують певні прогалини щодо пізнавального розвитку учнів. Отже, виникає необхідність у глибшому вивченні сучасної вітчизняної і зарубіжної теорії і практики пізнавального розвитку школярів, педагогічного досвіду навчання, виховання і розвитку особистості школяра засобами декоративно-прикладного мистецтва. Це й зумовило вибір теми: «Писанкарство як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів».

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати вплив писанкарства на активізацію пізнавальної діяльності молодших школярів.

Об’єкт дослідження – процес активізації пізнавальної діяльності дітей молодшого шкільного віку.

Предмет дослідження – писанкарство як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів.

Завдання дослідження:

  1. Визначити сутність та зміст пізнавальної діяльності особистості та особливості її активізації.
  2. Розкрити особливості використання писанкарства на уроках трудового навчання у початковій школі
  3. Проаналізувати програми і підручники з теми дослідження.
  4. Встановити стан досліджуваної проблеми у сучасній початковій школі.
  5. Розробити систему завдань з активізації пізнавальної діяльності молодших школярів засобами писанкарства.

Методи дослідження: для розв’язання поставлених завдань, досягнення мети використані загальнонаукові методи теоретичного рівня (аналіз, синтез, порівняння, систематизація, узагальнення науково-теоретичних та емпіричних даних); емпіричного рівня (педагогічне спостереження; бесіда; анкетування).

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.