Особливості внутрісімейних відносин у підлітків з делінквентною поведінкою

200 

Код работы: К 00026
Дисциплина: Возрастная психология
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 36
Источников литературы: 35

Описание

Курсова робота висвітлює проблему сімейних відносин у родинах із делінквентними підлітками. Включає теоретичний та практичний розгляд проблеми дослідження.

ВСТУП

Актуальність дослідження. Особистість підлітка формується не сама по собі, а в середовищі, що його оточує. Особливо важливу роль у становленні підлітка як особистості відіграють малі групи, в яких він взаємодіє з іншими людьми. Насамперед, це стосується родини.

Вплив сім’ї підлітка сильніше, а ніж вплив школи, суспільства в цілому, а формування вищих цінностей пов’язано саме з сім’єю. Іноді поведінка батьків може чинити негативний (десоціалізуючий) вплив на розвиток особистості підлітка. У результаті цього ним будуть засвоєні моделі девіантної, в тому числі протиправної (делінквентної), поведінки.

Під делінквентною поведінкою розуміють систему протиправних вчинків, яка в деяких випадках призводить до кримінальної відповідальності. Слід зазначити, що особистість підлітка-правопорушника може сформуватися як у сім’ї асоціального типу, так і в благополучній сім’ї, проте характер формування буде носити різний характер. Найбільш інтенсивне криміногенної вплив виходить від сімей з власним джерелом десоціалізації, в першу чергу від тих, які цілеспрямовано виробляють у своїх членів антисоціальні якості, втягують їх у злочини та іншу антигромадську діяльність. Неповна сім’я також може стати джерелом залучення підлітка до протиправної середи.

Мета дослідження: аналіз особливостей внутрісімейних відносин у підлітків з делінквентною поведінкою.

Гіпотеза дослідження: полягає у припущенні, що внутрісімейні відносини можуть впливати на формування делінквентності.

Об’єкт дослідження: внутрісімейні відносини.

Предмет дослідження: особливості внутрісімейних відносин у підлітків з делінквентною поведінкою.

Поставлена мета реалізується в наступних дослідницьких завданнях:

  1. Проаналізувати основні характеристики підліткового віку.
  2. Розглянути поняття, сутність, прояви та особливості делінквентності.
  3. Визначити роль сімейних відносин у формуванні делінквентної поведінки підлітків.
  4. Провести психодіагностичне дослідження внутрісімейних відносин у підлітків з делінквентною поведінкою.
  5. Зробити висновок, розробити рекомендації з профілактики делінквентності.

Для вирішення поставлених завдань застосовувалися наступні методи: аналіз психолого-педагогічної література; методи психодіагностики (спостереження, анкетування, тестування). Для психодіагностичного дослідження обрано такі методики: Аналіз сімейного виховання (Е. Ейдемиллер, В. Юстіцкіс), Методика «Підлітки про батьків» (Л. І. Вассермана, І. А. Горькової, Е. Е. Роміциної), Методика «Взаємодія батьків – дітей» варіант для підлітків.

Методологічну основу роботи склали системний підхід і структурно-функціональний аналіз, що дозволяють розкрити взаємозв’язок делінквентної поведінки неповнолітніх із особливостями внутрісімейних відносин.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.