Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355
Распродажа!

Особливості розвитку самооцінки у підлітковому віці

200  160 

Код работы: К 00039
Дисциплина: Возрастная психология
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 40
Источников литературы: 26

Описание

Курсова робота присвячена розгляду питання розвитку самооцінки у підлітків. Розглянуто теоретичні аспекти та проведено експериментальне вивчення теми.

ВСТУП

Самооцінка – це оцінка особистістю самої себе, своїх здібностей, можливостей, якостей і місця серед інших людей. Самооцінка є одним з фундаментальних утворень особистості. Вона може бути високою і низькою, різнитися за ступенем критичності, стійкості, самостійності. Людина може оцінювати себе як адекватно так і неадекватно. За допомогою самооцінки відбувається регуляція поведінки особистості.

Самоповага особистості визначається відношенням її дійсних досягнень до того, на що людина претендує, які цілі перед собою ставить. Сукупність таких цілей утворює рівень домагань особистості – той практичний результат, якого суб’єкт розраховує досягти в роботі. Рівень домагань має велике значення як для осіб, орієнтованих на запобігання невдач, так і на досягнення успіхів. Самооцінка тісно пов’язана з рівнем домагань. Людина може або підвищити домагання, щоб пережити максимальний успіх, або знизити їх, щоб уникнути невдачі. У разі успіху рівень домагань звичайно підвищується.

Підлітковий вік є особливим етапом у розвитку особистості дитини. У підлітковому віці, на базі якісної зміни усього психічного життя, ламаються і перебудовуються всі колишні відносини дитини до світу і, перш за все до самої себе, розвивається свідома поведінка, робиться вирішальний крок з дитинства до нового етапу психологічного і соціального розвитку. Підлітковий вік розглядається як значущий етап становлення самосвідомості особистості. Здатність підлітка справлятися з проблемами, що виникають у цей період, впливає на протікання його подальшого життя.

Сьогодні вчені все більше звертають увагу на вивчення феномена самооцінки. Велику популярність заслуговує і вивчення самооцінки саме в підлітковий період, період кризи, бунтарства і непостійності. Все частіше ставиться запитання про те, як вчасно звернути увагу на цю проблему, що з нею робити, як її коригувати.

Над дослідженням самооцінки, її складових, а також впливу на життєдіяльність індивіда працювали наступні автори: Б.Г. Ананьєв [1], Р. Бернс [4], Л.І. Божович [6], У. Джемс [8], Ф. Зімбардо [9], І.С. Кон [12,13], Л.Н. Корнєєва [14], В. І. Столін [23], І.І. Чеснокова [24] та ін.

Дана робота спрямована на вивчення самооцінки, а так саме факторів, що впливають на її становлення і розвиток.

Гіпотеза дослідження: для підлітків з неадекватною самооцінкою рівень успішності у навчанні нижче, ніж у підлітків з адекватною.

Об’єктом дослідження є самооцінка особистості.

Предметом дослідження є особливості самооцінки в підлітковому віці.

Мета дослідження: вивчити особливості самооцінки в підлітковому віці.

Завдання дослідження:

  1. Провести огляд літературних джерел з досліджуваної проблеми.
  2. Вибрати методи дослідження.
  3. Провести дослідження.
  4. Обробити отримані результати, зробити висновок.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.