Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355
Распродажа!

Особливості лідерства у юнацькому віці

120  90 

Код работы: К 00123
Дисциплина: Возрастная психология
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 58
Источников литературы: 38

Описание

Курсова робота присвячена питанням лідерства у юнацькому віці. У практичній частині описано дослідження особливостей лідерських якостей юнаків та дівчат.

ВСТУП

У суспільному житті, лідера, як центральну, найбільш авторитетну фігуру в конкретній групі осіб, можна виділити практично в кожному виді діяльності, і в будь-який історичний період.

Авторитет цього лідера заснований на здатності згуртовувати, об’єднувати інших для досягнення групової мети. Така особа, незалежно від стилю лідерства (авторитарного чи демократичного), регулює взаємовідносини в групі, відстоює її цінності в міжгруповому спілкуванні, впливає на формування внутрішньогрупових цінностей, і в деяких випадках символізує їх. Поняття лідерства широко поширене в соціології, політології, психології та ряді інших наук про людину і суспільство. Цьому феномену присвячені великі теоретичні та емпіричні дослідження. Вивчення лідерства має безпосередню прагматичну спрямованість. У першу чергу, воно служить розробці методів ефективного керівництва, а також відбору лідерів.

Вивчення нинішнього покоління молоді і формування лідерів завтрашнього дня − питання першорядної важливості, бо сьогоднішні лідери серед соціально активних старшокласників у найближчому майбутньому можуть стати громадськими та політичними лідерами, сферою діяльності яких є суспільство та його соціальні інститути.

У більшості зарубіжних і вітчизняних досліджень, присвячених вивченню лідерської діяльності і керівництву, домінує підхід, який розглядає лідерство або як функцію групи, або як рольову поведінку. Як правило, самі лідери вивчаються через процес висунення їх групою, а роль лідера розуміється як одна з широкого спектру соціальних ролей. Крім того, окремі властивості особистості лідерів і керівників вивчаються з точки зору ефективності спільної групової діяльності та керівництва.

Гіпотеза: існують відмінності в стилі лідерської позиції у юнаків і дівчаток у юнацькому віці.

Об’єктом роботи є лідерство як феномен.

Предметом є особливості лідерства у юнацькому віці.

Мета роботи: вивчити особливості лідерства у юнацькому віці.

Завдання:

  1. Провести огляд літературних джерел з досліджуваної проблеми.
  2. Вибрати методи дослідження.
  3. Провести дослідження.
  4. Обробити отримані результати, зробити висновок.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.