Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Особливості ідіостилю Крістіни Гарсіа на матеріалі роману Dreaming in Cuban

600 

Код работы: Д 00020
Дисциплина: Английская филология
Тип работы: Дипломная (теоретическая)
Количество страниц:
 38
Источников литературы: 44

Описание

У дипломній розглянуто ідеостиль як прояв мовної особистості Крістіни Гарсія, увагу сконцентровано на особливостях у романі «Dreaming in cuban».

ВСТУП

Сучасний американський літературний дискурс протягом останніх десятиліть зазнав значних змін у своїй структурі та в пріоритетних напрямках розвитку. Наприкінці ХХ століття спостерігається підвищений інтерес до літератури, що формує етнічні канони, як з боку письменників та критиків, так і з боку читачів як кінцевих споживачів. Літературна карта США зсунулась з позицій «американсько-центристської» моделі, що досі була ядром, мейнстрімом, у сторону плюралізму, де у минулому «маргінальна література», тобто література національних, культурних та етнічних меншостей, стала грати одну з найбільш визначних ролей.

Автори-вихідці з Центральної та Латинської Америки, В’єтнаму, Індії, Кореї, Близького та Далекого Сходу створили окрему верству літераторів, яким вдається поєднувати у своїй творчості цінності кількох націй. Рідна культура та мова цих письменників-іммігрантів лишила значний слід у їх особливостях світогляду, у той час як американська культура позначилась на формуванні творчого методу.

Серед вищезазначених літературних митців окрему увагу заслуговує Крістіна Гарсія. Ця авторка кубинського походження почала свою творчість на початку 90-х минулого століття та мала неабиякий успіх серед англомовних, а завдяки багаточисельним перекладам на інші мови – і серед закордонних читачів, критиків та літературознавців. Її перша публікація «Dreaming in Cuban» (Кубинські сновидіння) отримала Національну Книжкову Премію США. Інтерес для дослідників представляє не тільки безпосередньо її творчість, але й авторські індивідуальні особливості ідіостилю та картини світу, що ввібрали у себе риси кубинської та американської культури, створивши унікальний етнічно-художній феномен на тлі сучасної англомовної літератури.

Дослідження ідіостилю письменників перебуває на вістрі актуальної проблематики, у зв’язку с тим, що він дозволяє визначити вплив національної ментальності у мовних засобах, відібраних автором для певного твору. Більшість лінгвістичних студій, що займаються вивченням ідіостилю письменників, акцентують увагу на тому, що мовна діяльність автора становить вершину айсберга, основу котрого представляють когнітивні здібності особистості. Реалізацію ідіостилю письменника та його світотворчої особистості досліджували О. Карпенко, С. Нестерук, Н. Іваницька, Л. Фелорчук, А. Білецькій та ін. Творчість Крістіни Гарсії є малодослідженою у вітчизняному літературознавстві, особливо у аспекті визначення авторського ідіостилю у романах письменниці, що обумовило актуальність даної роботи.

Метою цієї роботи є аналіз особливостей реалізації ідіостилю Крістіни Гарсії на матеріалі роману «Dreaming in Cuban».

Наступні завдання роботи були визначені у процесі дослідження ідіостилю американсько-кубинської письменниці:

  1. Дати визначення поняттям індивідуального авторського стилю, ідіолекту та ідіостилю, їх спільним та відмінним рисам;
  2. Простежити основні компоненти ідіостилю та засоби його вираження;
  3. Провести дослідження постаті Крістіни Гарсії у сучасній американській літературі;
  4. Проаналізувати структурні особливості роману «Dreaming in Cuban»;
  5. Визначити лексико-семантичні особливості ідіостилю письменниці у романі «Dreaming in Cuban».

Об’єкт роботи – ідіостиль як засіб реалізації мовної особистості автора.

Предмет – реалізація авторського ідіостилю Крістіни Гарсії у романі «Dreaming in Cuban» лексичними засобами.

У якості методологічної основи для визначення поняття ідіостилю та його складових, а також з метою дослідження ідіостилю Крістіни Гарсії на матеріалі роману «Dreaming in Cuban», були використані роботи наступних вітчизняних та закордонних авторів: М. Бахтін, Н. Болотнова, О. Селіванова, І. Тарасова, В. Пищальникова, С. Золян, В. Щукін, Е. Семіно, К. Джонсон, Р. Даллео, І. Альварез-Борланд, В. Льюіс та ін.

Наступні методи були використані у ході проведеного дослідження: художньо-стилістичний метод, біографічний метод, лінгвістичний аналіз художнього тексту, а також методи синтезу, аналізу та узагальнення.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.