Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355
Распродажа!

Дидактичні умови навчання природничих дисциплін засобами мультимедійних технологій

200  150 

Код работы: К 00037
Дисциплина: Педагогика начальной школы
Тип работы: Курсовая (теоретическая)
Количество страниц:
 35
Источников литературы: 22

Описание

Курсова робота присвячена викладанню природничих дисциплін у початковій школі. Увагу сконцентровано на застосуванні у навчанні мультимедійних засобів.

ВСТУП

Процес навчання природознавства, будучи цілісною системою взаємопов’язаних елементів, що утворюють стійку єдність, покликаний забезпечити учнів загальноосвітньої школи необхідними загальними природознавчими знаннями, уміннями та навичками, даючи можливість успішно продовжити навчання в майбутньому. В даний час йде пошук шляхів перебудови навчально-виховного процесу, які забезпечують адаптацію до кожної конкретної дисципліни, пошук нових організаційних методів передачі знань, у тому числі за допомогою комп’ютерних технологій, які б були максимально комфортні для учня.

У психологічних дослідженнях зазначається, що комп’ютерні технології впливають на формування теоретичного, творчого та модульно-рефлексивного мислення учнів, що комп’ютерна візуалізація навчальної інформації справляє істотний вплив на формування уявлень, які займають центральне місце в образному мисленні, а образність уявлень тих чи інших явищ і процесів в пам’яті учня, збагачує сприйняття навчального матеріалу, сприяє його науковому розумінню.

Однією з головних умов, що сприяє розвитку дитини в ситуації комп’ютерного навчання природознавчим дисциплінам є ігрові моменти, новизна, стимулювання  інтересу, що веде до мобілізації психофізіологічних функцій.

Грамотне використання комп’ютера ставить дитину в нову, якісно відмінну ситуацію розвитку. Активізація мислення, прагнення до нових знань неминуче ведуть за собою і формування таких цінних особистісних якостей, як самостійність, допитливість, ініціативність, старанність, уважність, зосередженість.

Мультимедійна наочність на уроках природознавства дає можливість говорити про новий потужний інструмент пізнання-когнітивної комп’ютерної графіки, яка не лише представляє природничі знання у вигляді образів-картинок і тексту, а також дозволяє візуалізувати ті людські знання, для яких ще не знайдено опису або які вимагають вищих ступенів абстракції З представленими в комп’ютерній формі об’єктами можна здійснювати різні дії, вивчати не лише їх статичне зображення, але і розвиток у різних умовах. При цьому комп’ютер дозволяє як вичленити головні закономірності досліджуваного предмета чи явища, так і розглянути його в деталях.

Робота з комп’ютерними моделями на уроках допомагає школяру розглянути структуру природних та інших об’єктів, встановити зв’язки між їх компонентами, виділити етапи різних процесів.

Особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку, специфіку їх взаємодії з навколишнім світом, особливості сприйняття дітьми молодшого шкільного віку природних об’єктів розкривають Л. Божович, А. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Д. Ельконін та ін..

Проблемами програмно-методичного та технологічного забезпечення в області початкової і середньої природничої освіти займалися вчені: Г. Аквилева, Г.Буковська, O. Вахрушев, Н. Виноградова, І. Гайсин, В. Минаева, А. Миронов, С.Новікова, O.Плешаков, Н. Погорєлова, Е.Постнікова, Г.Сікорська, І. Суравегина, Г.Суйлеманова та ін.

Мета дослідження — теоретично обґрунтувати можливості використання мультимедійних технологій у формуванні навчальної діяльності молодшого школяра на уроках природознавства та розвитку його індивідуальності.

Об’єкт дослідження — процес навчання природознавства у початковій школі.

Предмет дослідження — дидактичні умови навчання природничих дисциплін засобами мультимедійних технологій.

В основу дослідження була покладена гіпотеза: якщо використовувати комп’ютерні технології у навчальній діяльності молодшого школяра на природничих дисциплінах, то слід очікувати більш високої якості формування предметних знань і розвитку індивідуальних здібностей учнів, так як застосування педагогічних комп’ютерних технологій сприяє формуванню навчальної діяльності учнів.

Відповідно до висунутої мети та гіпотези визначено основні завдання дослідження:

  1. Проаналізувати педагогічну, психологічну літературу по даній темі.
  2. Узагальнити досвід застосування комп’ютерних технологій в освіті в нашій країні і за кордоном.
  3. Теоретично обґрунтувати необхідність застосування комп’ютерних технологій у навчанні природознавства молодших школярів.
  4. Розробити методичні рекомендації щодо впровадження комп’ютерних технологій на природничих дисциплінах.

Методи дослідження визначалися метою, необхідністю розв’язання теоретичних і практичних проблем і включали в себе:

  • теоретичні методи: вивчення та історико-логічний аналіз  психологічної та педагогічної літератури, систематизація і узагальнення передового педагогічного досвіду
  •  емпіричні: вивчення педагогічного досвіду та інші

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.