Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355
Распродажа!

Зміст навчання англійській мові в старших класах загальноосвітніх шкіл та шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов

70  50 

Код работы: С 00008
Дисциплина: Методика преподавания англ. языка
Тип работы: Статья
Количество страниц:
 5
Источников литературы: 4

Описание

У статті визначаються особливості учнів старших класів, розглядаються основні принципи та методики викладання англійської мови у старшій школі.

УРИВОК

Постановка проблеми. Протягом останніх десятиліть процес шкільної освіти перебуває на етапі переосмислення та модернізації. У контексті середньої освіти спостерігається трансформація парадигми навчання, коли на зміну принципу узагальнення та уніфікованого підходу, педагогічний процес рушить за принципами підготовки бази для подальшого навчання у вищих освітніх закладах, вивчення профільних дисциплін, що стануть у нагоді та складатимуть основу майбутньої професійної діяльності. Більшого поширення набувають профільні класи, що формуються серед старшого шкільного сегменту, а також різноманітні гімназії та спеціалізовані школи, що у певних випадках засновуються при університетах та інститутах.

Аналогічне явище спостерігається при навчанні іноземній мові. На теперішній час на рівні початкової школи створюються передумови для поглибленого вивчення іноземної мови, і частіше за все – для паралельного опанування декількох мов, що обумовлене підвищенням статусу іноземної мови як загальноосвітньої навчальної дисципліни. Із ростом вимог щодо рівня володіння іншомовною комунікативною компетенцією, стає більш виразною різниця між навчанням у загальноосвітній школі та школі із поглибленим вивченням іноземних мов.

Актуальність цієї статті обумовлена необхідністю більш детального дослідження процесу викладання англійської мови у загальноосвітніх школах та школах із поглибленим вивченням іноземних мов.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для більш детального дослідження особливостей навчання англійській мові в старших класах загальноосвітніх шкіл та шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов слід розглядати роботи С.П. Баранова, І.П. Подласого , В.М. Бегей, В.М. Буренко, Н.В. Федічевої та ін., що зосереджені на викладанні англійської мови у загальноосвітніх школах; та роботи Н.Д. Гальскової, Г.В. Рогової, З.М. Цвєткової, І.Д. Чечель Т.П. Афанасьєвої та ін., що зосереджені на викладанні англійської мови у школах із поглибленим вивченням іноземних мов.

Мета статті – провести зіставний аналіз навчання англійській мові в старших класах загальноосвітніх шкіл та шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов.

Мета дослідження зумовила необхідність вирішення наступних завдань:

  • визначити психолого-педагогічні характеристики учнів старших класів
  • дослідити особливості навчання іноземній мові в старших класах
  • уточнити зміст, мету та задачі навчання англійській мові у контексті загальної середньої освіти
  • конкретизувати мету, задачі та структуру поглибленого вивчення іноземних мов в школі
  • реалізувати зіставний аналіз навчання англійській мові у загальноосвітніх школах та у школах із поглибленим вивченням іноземних мов

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.