Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Мовні особливості народних дум та історичних пісень другої половини ХVI-XVII ст.

150 

Код работы: К 00028
Дисциплина: Украинская филология
Тип работы: Курсовая (теоретическая)
Количество страниц:
 27
Источников литературы: 30

Описание

У курсовій розглянуті історичні умови української літератури ХVI-XVII ст., увагу зосереджено на мовних особливостях народних дум та історичних пісень.

ВСТУП

Місце українських народних дум та історичних пісень в історико-фольклорному процесі і обумовленість їх еволюції процесом розвитку історичної свідомості народу залишається дискусійним питанням у сучасній фольклористиці, тоді як постановка і вирішення цієї проблеми має особливе значення, оскільки дозволяє не тільки визначити ті магістральні шляхи, якими пішов розвиток жанру, що вплинула на перебіг всіх фольклорних процесів другої пол. 16-17 ст., не тільки виявити зв’язки народних дум та історичних пісень з літературою, але і в цілому по-новому подивитись на ту роль, яку грав народ в історичному процесі, на ступінь усвідомленості ним цієї участі, оскільки пісні та думи не тільки оповідають про багатьох великих події та діячів вітчизняної історії, але й, що найважливіше, дають їм оцінку, будучи тим самим цінним джерелом відомостей про суспільно-політичні погляди та ідеали народних мас на різних історичних етапах.

Це робить народні думи та історичні пісні одним із ключів до розуміння української історії. І справа тут, звичайно, не тільки в тому, що дані твори зберегли і донесли до нас багато реальних історичних фактів, але і в тому, що вони дають можливість відчути, відтворити дух епохи, яка їх породила, побачити все, що відбувається очима народу, визначити оцінку відображених подій та їх учасників. Але найважливішим, на наш погляд, є те, що народні думи та історичні пісні дозволяють виявити ті процеси, ті зміни, що відбувалися в народній свідомості з плином часу, особливо під впливом епохальних подій. Особлива роль тут належить народним думам та історичним пісням, які відбили початковий етап активізації процесу розвитку історичної свідомості народу.

Все це визначає актуальність даного дослідження, метою якого є  аналіз мовних особливостей народних дум та історичних пісень другої пол. 16-17 ст..

У завдання дослідження, що випливають з поставленої мети, входить:

  1. Розглянути історичні умови культури та літератури ХVI-XVII ст. 2. Проаналізувати мовні особливості народних дум ХVI-XVII ст.
  2. Здійснити аналіз мовних особливостей історичних пісень ХVI XVII ст.

Об’єктом даного дослідження є історичні пісні та народні думи.

Предметом – мовні особливості, а саме: гіперболи, порівняння та метафори як мовні особливості народних дум та історичних пісень другої половини ХVI-XVII ст.

Методологічною основою роботи послужили наукові праці С. П. Анохіна, Л. К. Багаєва, М. Д. Колечко, Н. Г. Озерова, А. M. Приходько та ін.

В ході дослідження були використані як загальнонаукові методи (аналіз, синтез, узагальнення), так і більш вузькі: описовий метод, що включає прийоми спостереження, узагальнення і класифікації; метод текстового аналізу, структурний метод.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.