Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355
Распродажа!

Мотивація і стимулювання в туризмі

80  40 

Код работы: К 00122
Дисциплина: Туризм и гостиничное хоз-во
Тип работы: Курсовая (теоретическая)
Количество страниц:
 16
Источников литературы: 7

Описание

У теоретичній курсовій роботі описані основи мотивації і стимулювання працівників в сфері туризму, визначено основні методи та фактори.

ВСТУП

Актуальність теми. Глибокі зміни в політичній, економічній, соціальній сферах, що відбуваються в Україні, спрямовані на становлення нової еко­номічної системи, заснованої на ринкових відносинах. Ключовими технологіями ринкової економіки є менеджмент і як його складова мотивація.

До останнього часу мотивація як рушійна сила поведінки, як усвідомлене прагнення людини до певного типу задоволення по­треб, до успіху, не була самостійним об’єктом дослідження, що не можна вважати правомірним. На практиці жодна угода або рішен­ня не можуть бути укладеними й реалізованими без залучення до цього певної кількості працівників з притаманними їм поглядами, переконаннями, цілями й принципами.

Вивчення проблем мотивації трудової діяльності має як теоретичне, такі пряме практичне значення. Від того, як розуміє той чи інший працівник свою трудову діяльність і якими мотивами він ке­рується, залежить його ставлення до роботи. Вивчення внутрішніх механізмів мотивації на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу виступає основою при виробленні ефективної політики щодо трудових відносин, створення «режиму найбільшого сприяння» для тих, хто дійсно прагне до продуктивної праці.

Інформаційною базою послужили роботи: Кіптенко В.К., Мальської М.П., Мальської М.Я., Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Пуцентейло П.Р. та ін.

Мета дослідження є дослідження мотивації і стимулювання в туризмі.

Відповідно до поставленої мети у досліджені передбачено вирішити такі завдання:

  1. Проаналізувати та узагальнити сучасне розуміння мотивації в туризмі;
  2. Визначити роль стимулювання в туризмі;

Об’єкт дослідження – менеджмент туризму.

Предмет дослідження – мотивація і стимулювання в туризмі.

Для вирішення поставлених задач використано такі методи дослідження: вивчення та узагальнення досвіду провідних спеціалістів з фізичного виховання, аналіз спеціальної наукової і науково-методичної літератури.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.