Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355
Распродажа!

Мотивація, її особливості та структура

100  50 

Код работы: К 00089
Дисциплина: Общая психология
Тип работы: Курсовая (теоретическая)
Количество страниц:
 23
Источников литературы: 23

Описание

У курсовій висвітлено поняття мотивації, види мотивів особистості, мотиваційну структуру діяльності. Розглянуто структуру та динаміку мотивів діяльності.

ВСТУП

Дослідження проблеми мотивації та використання стимулів здійснювали як зарубіжні, так і вітчизняні вчені-економісти, соціологи, психологи, демографи, правознавці. Вагомий внесок у розробку проблеми мотивації зробили західні вчені – С.Л. Брю, Дж.М. Кейнс, К. Р. Макконнелл, А. Маршал, М.Х. Маскон, А. Пігу, П. Самуельсон та ін.

Серед вітчизняних вчених, які досліджували механізм мотивації та стимулювання в умовах переходу до ринкових відносин в різних сферах економіки можна виділити Д. Богиню, Р. Куликова, Л. Фильштейна, А. Колота, Р. Купалову, М. Маліка.

Мотивація – це досить багатогранне поняття, яке потрібно розглядати, принаймні, з двох точок зору – як об’єкт (те, що необхідно вивчати і розуміти), і як функцію (спрямовані на об’єкт дії).

Мотивація як об’єкт – це те, що є у кожної людини, що спонукає її до дій, спрямовує й визначає її поведінку. Це своєрідний внутрішній «моторчик», який формує свідоме ставлення людини до виконуваної нею роботи та/або діяльності в цілому

За даною моделлю варто усвідомлювати потребу, наприклад, у рості та розвитку, що породжує прагнення до зростання. Це прагнення, в свою чергу, спонукає людину шукати можливі способи його реалізації.

До останнього часу мотивація як рушійна сила поведінки, як усвідомлене прагнення до певного типу задоволення потреб, до успіху, не була самостійним об’єктом дослідження. Вивчення проблем мотивації має як теоретичне, так і безпосереднє практичне значення. Від того, як розуміє та чи інша людина свою трудову діяльність і якими мотивами вона керується, залежить її ставлення до навколишнього світу.

Мета роботи – визначення особливостей і структури мотивації.

Для досягнення даної мети необхідно вирішити наступні завдання:

  1. Розглянути поняття мотивації в психологічній науці.
  2. Визначити види мотивів особистості та дати їх характеристику.
  3. Проаналізувати мотиваційну структуру діяльності та її динаміку.
  4. Охарактеризувати структуру мотивації: потреби, мотиви, цілі.

Об’єкт дослідження – мотивація в психологічній науці.

Предметом дослідження є структура та особливості мотивації.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.