Распродажа!

Методи і форми роботи соціального педагога з неповною сім’єю

120  90 

Код работы: К 00132
Дисциплина: Соц. работа и педагогика
Тип работы: Курсовая (теоретическая)
Количество страниц:
 31
Источников литературы: 27

Описание

У курсовій роботі описано особливості роботи соціального педагога з неповною сім’єю, виявлено соціально-педагогічні проблеми неповно сім’ї.

ВСТУП

Сучасні умови, що кардинально змінили життя суспільства, не обійшли стороною й сферу сім’ї. Зміна цінностей, світогляду сучасного життя, дозволяють людині сьогодні все менше цінувати родину, або навпаки, вважати нею такі відносини, які мало підходять під класичне визначення сім’ї.

Під натиском повної лібералізації життя не встояв авторитет церкви, а з ним і шлюбу. Сучасна людина не може жити спільно, колективно, її поглинули побутові проблеми, перегони за матеріальним прибутком, задоволення своїх власних потреб. Такі слова як «піклування», «кохання», «обов’язок» втратили свою актуальність перед більш сьогодні привабливими: «бажання», «драйв», «секс».

З цього видно, що проблеми навчання, виховання, соціалізації дітей не тільки не втратили свою значущість, але й здобули ще більшу актуальність у соціально педагогічній літературі.

Вивченням родини займаються багато педагогів, психологів, соціальних педагогів, це проблема не є новою. Так, ще з другої половини ХХ століття такі науковці, як Е. Арнаутова, А. Варга, Т. Маркова займаються характеристикою родини. Сучасна ж родина опинилась в складних обставинах, цією проблематикою займаються такі соціальні педагоги, як І. Звєрєва, В. Кузьмінський, Л. Ніколаєнко. Вагомий внесок у вивчення питання складних життєвих обставин родини зробили О. Безпалько, О. Капська.

Важливим є питання виховання дитини в умовах неповної сім’ї, але цю проблему почали розглядати тільки у 70-х роках минулого століття. Такі психологи та педагоги, як М. Соловйов, Б. Псавко, А. Харчев, М. Юркевич та ін. підкреслюють як прогресивність цього явища, так і негативні його сторони. Мотивами та причинами виникнення, психологічними особливостями наслідків розриву сімейних відносин займались такі психологи, як О. Волкова, А. Келама, І. Еббера, А. Сінельникова, В. Солдникова, В. Сисенко та ін.. Основні теоретичні та методологічні, наукові напрями цієї проблеми відображені у працях А. Макаренка, В. Сухомлинського, К. Ушинського, Л. Виготського та ін.. Важливим є питання відносин дитини з батьком, що проживає окремо. Це питання досліджено у працях А. Єгідеса, В. Козлова, С. Крамаренка, А. Фірсова.

Не зважаючи на розробленість багатьох аспектів життєдіяльності різних типів сімей існує протиріччя між теоретичною розробленістю проблеми неповних сімей та практичним застосуванням напрацьованого матеріалу, це й обумовило вибір теми нашого дослідження: «Методи і форми роботи соціального педагога з неповною сім’єю».

Об’єкт дослідження – соціально-педагогічна діяльність з неповною сім’єю.

Предмет дослідження – форми та методи соціально-педагогічної роботи з неповною сім’єю.

Мета дослідження – визначити особливості використання соціально-педагогічних форм та методів роботи з неповною сім’єю.

Гіпотезою дослідження стало припущення про те, що ефективність соціально-педагогічної діяльності з неповною сім’єю може бути ефективною, при умові використання доцільних форм та методів роботи.

Завдання дослідження:

  1. Проаналізувати поняття «неповна сім’я» в соціально-педагогічній, психологічній та педагогічній літературі.
  2. Визначити соціально-педагогічні проблеми неповної сім’ї.
  3. Проаналізувати вітчизняний та зарубіжний досвід соціально-педагогічної роботи з неповною сім’єю.
  4. Визначити неповну сім’ю як об’єкту соціально-педагогічної діяльності.
  5. Обґрунтувати особливості соціально-педагогічної роботи з неповною сім’єю.
  6. Проаналізувати форми та методи роботи соціального педагога з неповною сім’єю.

Наукова новизна дослідження полягає у систематизації поглядів на процес соціально-педагогічної діяльності з неповною сім’єю; у встановленні особливостей надання соціально-педагогічної допомоги неповній сім’ї.

Практична значимість роботи полягає у тому, що результати дослідження можуть бути використані в процесі роботи з даною категорією клієнтів соціальними педагогами, класними керівниками та педагогами, а також самою сім’єю з метою подолання виникаючих проблеми.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.