Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Вплив інтерактивних методів навчання природознавства на розвиток пізнавальної активності молодших школярів

190 

Код работы: К 00076
Дисциплина: Педагогика начальной школы
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 30
Источников литературы: 41

Описание

У курсовій роботі увагу приділено практичному дослідженню впливу інтерактивних методів навчання природознавства на пізнавальну активність.

ВСТУП

Серед багатьох сучасних проблем загальноосвітньої школи, шкіл нового типу найважливішою є проблема підготовки громадян нашої держави з високим рівнем знань, на базі яких формується їх свідомість і загальна культура. В умовах модернізації системи освіти Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України визначені нові стратегічні цілі й тенденції оновлення змісту навчання і виховання підростаючого покоління.

Соціальне замовлення інформаційного суспільства полягає у вихованні особистості мислячої, самостійної, творчої.

Потреби життя, шкільна практика дають нове розуміння навчання. Суттєві зміни в методиці навчання, які відбулися протягом останнього десятиліття, свідчать про поступове усвідомлення широким учительським загалом нової філософії освіти, необхідності орієнтації процесу навчання на розвиток особистості учнів.

Аналіз наукових досліджень і публікацій учених показав, що основним проблемам освітньої інноватики в сучасній теорії і практиці присвячено низку праць науковців, зокрема: роботи, Борисова Н. В. [3],О. В. Овчарука [11], Паніна Т. С. [20], Панфилова А. П. [21], Полат А. Р.[23], Пометун О. Е.[24,25], Савченко О. Я. [28] та ін. Учені переконливо доводять, що прискорення темпу життя, великий потік знань, що впливає на сучасну людину, потребує від неї вміння швидко знаходити необхідне рішення, використовуючи для цього пошукові методи, користуючись великою кількістю різноманітних джерел інформації. У зв’язку з цим, серед традиційних форм та методик навчання, у педагогічній практиці все частіше використовуються інтерактивні.

Питання про використання інтерактивних методів навчання в психолого-педагогічній літературі посідають важливе місце, оскільки вони відкривають для дітей можливості співпраці, стосунків, пізнання довкілля.

Ефективність впровадження інтерактивного навчання на уроках природознавства зростає за умови, що вчитель правильно і доцільно підбирає

методи інтерактивного навчання, керуючись анатомо-фізіологічними, психологічними та особистісними рисами учнів, а також планує урок з урахуванням індивідуальних особливостей кожного з учнів, таких як темперамент, розвиток мислення та мовлення, пам’яті, уваги, уяви. Але питання використання інтерактивних методів на уроках природознавства та їх вплив на пізнавальну активність виявлено не повністю. Тому можемо обрати темою дослідження: «Вплив інтерактивних методів навчання природознавства на розвиток пізнавальної активності молодших школярів».

Мета дослідження: теоретично вивчити та емпірично дослідити вплив інтерактивних методів навчання природознавства на розвиток пізнавальної активності молодших школярів.

Об’єкт дослідження: інтерактивні методи навчання.

Предмет дослідження: вплив інтерактивних методів навчання природознавства на розвиток пізнавальної активності молодших школярів.

Завдання дослідження:

  1. Виявити сутність інтерактивних методів.
  2. Розкрити особливості розвитку пізнавальної активності молодших школярів.
  3. Проаналізувати роль інтерактивних методів у пізнавальному розвитку молодших школярів.
  4. Підібрати методи дослідження впливу інтерактивних методів навчання природознавства на пізнавальну активність молодших школярів.
  5. Провести дослідження впливу інтерактивних методів навчання природознавства на пізнавальну активність молодших школярів.
  6. Зробити висновки та окреслити подальші перспективи дослідження.

Методи дослідження: аналіз літератури за темою, спостереження.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.