Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Формування комплексу маркетингу туристичного підприємства

200 

Код работы: К 00038
Дисциплина: Туризм и гостиничное хоз-во
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 31
Источников литературы: 26

Описание

У курсовій роботі розглянуто систему управління маркетинговим комплексом та основні напрями покращення його діяльності на прикладі агенції «Gala-Tour».

ВСТУП

Актуальність дослідження. Маркетинг  —  одна з основних дисциплін для професійних діячів ринку, таких, як роздрібні торговці, працівники реклами, дослідники маркетингу, завідувачі виробництвом нових и марочних товарів і т. п.  Їм необхідно знати, як описати ринок і розбити його на сегменти; як оцінити потреби, запити й переваги споживачів у рамках цільового ринку, як сконструювати й випробувати товар з потрібними для цього ринку споживчими властивостями; як за допомогою ціни донести до споживача ідею цінності товару; як вибрати вмілих посередників, щоб товар виявився широкодоступним, добре представленим; як рекламувати й продавати товар, щоб споживачі знали його і хотіли придбати.

Маркетингова діяльність як найважливіша функція в сфері підприємництва повинна забезпечувати стійке, конкурентоспроможне положення того або іншого суб’єкта маркетингової системи на ринку товарів і послуг з урахуванням стану внутрішнього и зовнішнього середовища. У цьому змісті маркетингова діяльність припускає проведення маркетингових досліджень і розробку програми маркетингових заходів, які використовуються з метою підвищення продуктивності фірми й ефективності задоволення потреби кінцевого споживача або клієнта.

Комплекс маркетингу — це набір маркетингових інструментів, які підприємство використовує для досягнення своїх маркетингових цілей. Термін «комплекс маркетингу» запропонував Дж. Маккарті, який почав класифікувати маркетингові інструменти за чотирма напрямами: товар, ціна, місце і просування (або концепція «4P» маркетингу —  Product, Price, Place, Promotion). Прийнято вважати, що своєю популярністю концепція 4Р забов’язані книгам Ф. Котлера, який стверджував, що 4Р — це тактична схема і їй повинні передувати стратегічні рішення: сегментування, виділення цільового ринку й позиціювання (STP-маркетинг).

Серед всіх складових комплексу маркетингу центральне місце займає товар. В умовах гіперконкуренції, аби продати вироблюваний товар, він повинен мати споживчу цінність вище, ніж у конкурентів. Головним принципом маркетингу в XX столітті було виробництво товарів, які задовольняють якусь потребу покупця. Зараз на ринку є товари які можуть задовольнити будь-яку потребу. У XXI столітті найбільший прибуток може принести товар, який доставляє споживачеві велике задоволення, це відповідає концепції маркетингу нових ідей.

Проте сьогодні виживання підприємств в умовах посилення конкуренції, забезпечення їх тривалої, успішної роботи безпосередньо визначається їх можливостями і спроможностями розробляти і виводити на ринок принципово нові товари. Зниження ризику може бути досягнуто при обов’язковому дотриманні вимог сучасного бізнесу з орієнтацією на цільового споживача, шляхом використання новітніх досягнень науково-технічного прогресу, принципів маркетингу нових ідей.

У даній роботі зроблена спроба проаналізувати основні напрями діяльності туристичної фірми в галузі маркетингу в сучасних умовах конкурентної боротьби на прикладі розробки комплексу маркетингу для діючого туристичного підприємства.

Об’єктом дослідження є маркетинговий комплекс підприємства.

Предметом дослідження є теретико-методологічні і прикладні проблеми організації маркетингових заходів підприємства.

Таким чином мета курсової роботи обґрунтування й подання основних складових маркетингового комплексу на туристичному підприємстві.

Для досягнення поставленої мети поставленні наступні завдання:

  • розглянути сутність маркетингу, його принципи та функції
  • охарактеризувати товар, як основний елемент комплексу маркетингу
  • дослідити систему управління маркетинговим комплексом на туристичному підприємстві
  • провести дослідження товарної, цінової політики, системи збуту та комплексу просування підприємства «Gala-Tour»
  • розробити основні напрями покращення маркетингового комплексу підприємства «Gala-Tour» та обґрунтувати їх

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.