Распродажа!

Особливості логопедичної роботи з формування процесів фонематичного аналізу й синтезу в дітей із ФФНМ в умовах білінгвізму

120  90 

Код работы: К 00118
Дисциплина: Логопедия
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 34
Источников литературы: 31

Описание

У курсовій роботі розкриті особливості мовлення дітей старшого дошкільного віку із ФФНМ. У практичній частині описано констатувальне дослідження з теми.

ВСТУП

Формування процесів фонематичного аналізу й синтезу дитини тісно пов’язане з розвитком її пізнавальної діяльності та напряму, що залежать від засвоєння мови, якою користуються діти. Оволодіння словом відображає, насамперед, процес співвідношення мислення і мовлення у свідомості дитини і багато в чому визначається рівнем її інтелектуального розвитку, що тісно пов’язане з формуванням сприйняття, пам’яті, інших психічних процесів.

У свою чергу фонетична система мови робить істотний вплив не тільки на мовленнєвий розвиток в цілому, але і на формування пізнавальної діяльності дитини, так як саме розуміння значення слова, на думку Л. Виготського, є одиницею мовленнєвого мислення.

Причини білінгвізму зустрічаються різні. Однією з основних причин білінгвізму можна виділити міграцію населення, пов’язану з політичними, соціально-економічними та духовними обставинами, що примушують людей змінювати своє життя, а разом з тим і мову. Найбільш характерним типом двомовності в Україні є об’єднання декількох національностей із своїми мовами.

Для логопедії білінгвізм цікавий тим, що він нерідко стає причиною виникнення специфічного роду мовних помилок як української так і російській мовах, обумовлених як особливостями взаємодії мовних систем, так і порушенням мовленнєвого розвитку не домінуючої мови, а нерідко обох мов. Фактор білінгвізму для дітей з мовленнєвою патологією, в данному випадку із ФФНМ є обтяжливим, що не може не позначитися на розвитку мовленнєвої, пізнавальної, а, отже, і навчальної діяльності.

Фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення − порушення процесів формування вимовної системи рідної мови у дітей з різними мовними розладами внаслідок дефектів сприйняття й вимови фонем. Формування процесів фонематичного аналізу й синтезу в онтогенезі обумовлено також розвитком уявлень про навколишню дійсність.

Розширення уявлень дитини про навколишній світ відбувається при взаємодії з реальними об’єктами та явищами в процесі немовленнєвої і мовленнєвої діяльності, а також через спілкування з дорослими, особливо в умовах білінгвізму, коли дитина не може співвідносити мовні одиниці.

Система навчання і виховання дітей дошкільного віку з ФФНМ, які виховуються в умовах білінгвізму включає корекцію мовленнєвого дефекту і підготовку до повноцінного навчання грамоті однією мовою. Питаннями вивчення мовленнєвої діяльності дітей, що виховуються в умовах білінгвізму займалися Г. Каші, Т. Філічева, Г. Чиркіна, В. Коноваленко, С. Коноваленко та інші.

Об’єкт дослідження: процеси фонематичного аналізу і синтезу у дітей із ФФНМ.

Предмет дослідження: особливості логопедичної роботи з формування процесів фонематичного аналізу й синтезу в дітей із ФФНМ в умовах білінгвізму.

Мета дослідження: виявити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити умови розвитку та корекції фонематичного аналізу й синтезу в дітей із ФФНМ в умовах білінгвізму.

Гіпотеза дослідження: ми припускаємо, що розвиток фонематичної системи російської мови у дошкільників з українсько-російським білінгвізмом носить особливий специфічний характер і що стан фонематичного аналізу і синтезу української мови в дошкільнят з білінгвізмом має суттєві відмінності від лексики дошкільників, що говорять суто українською мовою.

Для підтвердження гіпотези нами були поставлені завдання:

  1. Вивчення спеціальної літератури по логопедії, психології, логопсихології та філологічним наукам.
  2. Діагностування особливостей мовного розвитку дітей в умовах білінгвізму.
  3. Складання методичних рекомендацій до логопедичної роботи з корекції порушень фонематичного аналізу і синтезуу дітей старшого дошкільного віку з білінгвізмом.

Дослідження припускає комплексне використання таких методів, як:

  • аналіз логопедичної, філологічної та психолого-педагогічної літератури
  • констатуючий експеримент
  • математична та графічна обробка даних

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.