Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355
Распродажа!

Культурні запити і потреби сучасної української молоді

90  60 

Код работы: Р 00002
Дисциплина: Социология
Тип работы: Реферат
Количество страниц:
 18
Источников литературы: 8

Описание

Реферат освітлює поняття сутності і функцій соціології молоді, особливості культурних запитів та потреб сучасної української молоді.

ВСТУП

Проблеми молоді, її освіти, виховання, соціального становлення, участі у суспільному житті перебувають у центрі уваги і на стику різних наук. Зважаючи на те, що соціальний портрет молоді формується під впливом різноманітних суспільно-політичних і соціальних чинників, соціологія виявляє інтерес до того, яку роль відіграватимуть для молоді певні соціальні цінності, норми моралі, традиції тощо. Цими ж питаннями переймається ювентологія (наука про різноманітні особливості молоді) — складова сучасної науки про людину.

Соціальне самопочуття молоді є одним з головних показників розвитку суспільства, а проблема формування її свідомості — однією з провідних у соціології. Для того щоб формування молоді відбувалося адекватно суспільним процесам, необхідно визначити її роль і місце в суспільстві, з’ясувати її труднощі та проблеми. Серед них є традиційні — кохання, дружба, пошуки сенсу життя, створення сім’ї тощо. Вирішення багатьох проблем залежить від факторів соціального життя. Йдеться про вибір професії, життєвого шляху, самовизначення, професійну мобільність тощо. Не менш актуальними є здоров’я, освіта молоді, спілкування її з дорослими й однолітками.

Культура – це специфічно людський спосіб буття, завдяки якому особистість переборює свою просторово-часову та біологічну обмеженість й удосконалюється, перетворюючи себе. Цінності культури висувають перед людиною ідеали, яких вона має прагнути, дають змогу передбачити той реальний світ, який вона має побудувати і в якому буде здійснена мрія про гармонію добра, істини й краси. В цьому полягає сутність культури, що відповідає потребам випереджувального відображення дійсності, моделювання майбутнього

Кожну епоху розвитку людства визначає тип моральної свідомості, який виступає домінуючим для даного часу, певного народу, конкретних соціально – економічних умов. В усі часи людство надзвичайно обережно, делікатно ставилося до становлення духовності особистості, адже на міцному ґрунті духовності, моральності, культури зростає особистість відповідальна за думку, слово, вчинок.

Розбудова української державності, проведення реформ, побудова громадянського суспільства неможливі без розвитку української духовності. Протягом років незалежності нашої країни основним завданням державного управління був розвиток економіки, тому вирішення проблем у духовній сфері суспільства відбувалося за залишковим принципом. Відсутність чіткої програми духовного відродження українського суспільства гальмувало втілення будь-яких реформ у всіх сферах суспільного життя.

Дослідженням культурних потреб студентської молоді займались Н. Бондар, А. Козлов, З. Сікевич, В. Лісовський, К. Нечаєва, І. Райгородська, Н. Стрелянова, Є. Подольська, А.Мордовець, І. Попова.

Все це обумовлює актуальність наукового аналізу, зокрема соціологічних досліджень, проблем духовного розвитку особистості. Важливість такого аналізу визначається тим, що частина сучасної молоді − це майбутня інтелектуальна еліта нашої держави, головною функцією якої є продукування цінностей, у тому числі духовних, які б сприяли консолідації суспільства, формуванню такої національної ідеї, яка змогла б об’єднати народ України та спрямувати його зусилля на подолання економічних, політичних, моральних та соціальних проблем.

Метою даного дослідження є виявлення та аналіз особливостей формування культурних потреб студентської молоді, оскільки в період відродження і зміцнення Української держави, утвердження культурно-історичних цінностей українського народу, його традицій і звичаїв, гармонійного взаємозв’язку національного і загальнолюдського відбуваються складні, неоднозначні процеси в свідомості як всього суспільства, так і окремої особистості.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.