Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355
Распродажа!

Корекція емоційно-вольової сфери на уроках математики у спеціальній школі

100  80 

Код работы: К 00113
Дисциплина: Коррекционная педагогика
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 27
Источников литературы: 17

Описание

У курсовій розкриті шляхи корекції та описано рекомендації із організації корекційної роботи з розвитку емоційно-вольової сфери дітей з вадами інтелекту.

ВСТУП

Питання про особливості емоційно-вольової сфери дітей з порушеним інтелектом є однією з актуальних проблем у педагогіці і психології. Емоційно-вольову сферу дитини вивчали багато провідних дослідників: В.С. Мерлін, О.П. Усанова, І.М Соловйов, Ж.І. Шиф та інші автори. За словами Л.С. Виготського, емоції є як би результатом оцінки індивіда своєї взаємодії із середовищем. Інтелектуальна недостатність проявляється в наступних особливостях: порушена інтелектуальна регуляція емоцій, неадекватність, утруднення в розвитку вищих (інтелектуальних, моральних, естетичних) почуттів, низький рівень розвитку засобів емоційної виразності.

Як показують дослідження, недоліки емоційно-вольової сфери дітей з інтелектуальною недостатністю піддаються корекції в умовах спеціального навчання і виховання. Цілеспрямоване вивчення емоційно-вольової сфери дитини з порушенням інтелекту дало можливість встановити, що основними причинами розладу поведінки, є хворобливе переживання у дітей почуття власної неповноцінності, нерідко ускладнюється інфантилізмом, несприятливим середовищем та іншими обставинами. Розвиток емоційно-вольової сфери  є необхідною умовою соціалізації школярів, формуванню міжособистісних відносин. Для дітей з інтелектуальною недостатністю характерний низький рівень виконання навчальних і не навчальних завдань, обумовлений зниженою мотивацією і відсутністю пізнавальних інтересів. При цьому спостерігається підвищена відволікання, імпульсивність, гіперактивність. Все це обумовлено вираженими тими чи іншими відхиленнями у розвитку.

Формування емоційно-вольової сфери є однією з найважливіших умов становлення особистості дитини, досвід якого безперервно збагачується. Розвитку емоційної сфери сприяє сім’я, школа, вся та життя, яка оточує і постійно впливає на дитину.

Таким чином, питання вивчення розвитку емоційно-вольової сфери у дітей з порушенням інтелекту, що навчаються в умовах корекційної школи, видається важливим і актуальним при застосуванні корекційно-розвиваючої програми. Цим пояснюється актуальність обраної теми.

Об’єкт дослідження − емоційно-вольова сфера учнів з порушенням інтелекту.

Предмет дослідження − корекція емоційно-вольової сфери школярів з інтелектуальною недостатністю на уроках математики.

Мета дослідження − обґрунтувати шляхи корекції і розвитку емоційно-вольової сфери дітей з порушенням інтелекту на уроках математики

Поставлена мета реалізується в наступних завданнях:

  1. Проаналізувати теоретичні дослідження розвитку емоційно-вольової сфери школярів.
  2. Виявити особливості розвитку емоційно-вольової сфери школярів з певними порушеннями інтелекту.
  3. Обґрунтувати шляхи корекції і розвитку емоційно-вольової сфери дітей з порушенням інтелекту на уроках математики .
  4. Скласти рекомендації щодо використання методів психолого-педагогічної діагностики емоційно-вольової сфері школярів на уроках математики.

Гіпотеза дослідження: полягає у припущенні, що корекція і розвиток емоційно-вольової сфери дітей з порушенням інтелекту на уроках математики можлива при дотриманні декількох умов: 1) облік вікових і індивідуальних особливостей розвитку дітей з інтелектуальної недостатністю; 2) систематичність і послідовність корекційно-розвиваючої роботи.

Для вирішення поставлених завдань і перевірки вихідних положень були використані наступні методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної, методичної, іншої наукової літератури; обґрунтування сутності та особливостей емоційно-вольової сфери школярів.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.