Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
 • contact@moydiplom.com.ua
 • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355
Распродажа!

Особливості комунікативної компетентності осіб із різним стажем подружнього життя

400  300 

Код работы: Д 00009
Дисциплина: Семейная психология
Тип работы: Дипломная (практическая)
Количество страниц:
 58
Источников литературы: 50

Описание

У дипломній викладаються теоретичні основи та результати емпіричного дослідження комунікативної компетентності осіб із різним стажем подружнього життя.

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сім’я є пріоритетною цінністю будь-якого суспільства. Ставлення держави до проблеми підтримки і розвитку сімейних цінностей, тенденції, характеризують стан інституту сім’ї, є показниками загального стану та перспектив розвитку держави. Між тим, на сьогоднішній день у всьому світі існує криза інституту сім’ї. Сім’я переживає складний етап у зв’язку з трансформацією позицій подружжя, що в деяких випадках веде до відсутності прагнення створювати сім’ю або направляти зусилля на її збереження і зміцнення.

Інтерес до вивчення цієї тематики, яка здавна привертала увагу дослідників, зрозумілий, оскільки саме інститут сім’ї є однією з основ будь-якого суспільства. Успішність функціонування сім’ї полягає не тільки з соматичного, психічного і сексуального здоров’я кожного з її членів, а передбачає також адаптацію на всіх рівнях взаємодії.

Згідно результатами сучасних наукових досліджень, зокрема, наукової школи академіка В. В. Кришталя, порушення функціонування сім’ї обумовлюється, насамперед, дезадаптацією подружжя на різних рівнях взаємодії [20, c. 62].

Соціальні зміни, що відбуваються на даному етапі життя суспільства, впливають на стабільність та адаптацію сім’ї. У зв’язку з швидкоплинними змінами, знизилась цінність шлюбу, стрімко росте показник розлучень та дезадаптованих сімей. В період будови сімейного життя подружжя стикається з задачами, які воно має вирішити: налагодження комунікацій в сімейній структурі та з оточуючими, пристосування до нової ролі та статусу, налагодження фінансових проблем, пристосування до системи цінностей та поглядів один одного.

Порушення міжособистісного спілкування – одна з найбільш актуальних соціально-психологічних проблем сімейного функціонування. Багато психотерапевтів в якості причин конфліктів і труднощів спілкування називають порушення в сімейній комунікації.

Після укладення шлюбу перед молодятами постає завдання налагодити взаємодію не тільки між собою, але і з новими родичами, і з друзями, і знайомими один одного.

Проте, проблема порушення комунікації в сім’ї є зовсім не новою. Ще до виникнення наукової психології поставало питання стабільності сім’ї, характеру взаємодії подружжя один з одним. Вчені цікавилися проблемами розуміння. Великий внесок в дослідження проблеми порушення міжособистісного спілкування в сім’ї зробили такі видатні психологи, як: Е. Г. Ейдеміллер [48], В. В. Юстицький [49], Т. Гурко [16], В. Сатір [36; 37] та інші.

Успішність сімейної взаємодії проявляється, насамперед, в міжособистісному спілкуванні. До умов ефективного спілкування подружжя відносять відкритість і високу активність спілкування, що забезпечують обговорення значущих для подружжя проблем; спільність сімейних цінностей; адекватність сімейної самосвідомості, несуперечливість вербальних і невербальних повідомлень; емпатичне прийняття партнера, що особливо важливо при виникненні стресових, фруструючих і проблемних ситуацій у сімейному житті. Порушення процесу спілкування, його збіднення або скорочення, дефіцит емоційного тепла, низька інформованість подружжя про реальні потреби, інтереси і проблеми один одного, недолік співробітництва і кооперації в сім’ї ведуть до труднощів подружніх відносин і є причиною або збільшуючим фактором перебігу сімейної дезадаптації.

На основі вищесказаного, ми можемо констатувати, що існує недолік інформації що до проблеми комунікативної компетенції осіб із різним стажем сімейного життя, отже тема дипломної роботи «Особливості комунікативної компетентності осiб з рiзним стажем подружнього життя» є актуальною.

Мета дослідження полягає у теоретичному вивченні та емпіричному дослідженні особливостей комунікативної компетентності осіб з різним стажем подружнього життя.

Об’єктом дослідження є особистість як носій комунікативної компетентності.

Предметом дослідження є особливості комунікативної компетентності осіб з різним стажем подружнього життя.

В якості концептуальної гіпотези дослідження висувається припущення про те, що комунікативна компетентність у людей із різним стажем сімейного життя має певні особливості. Конкретизуючи основну гіпотезу, можна припустити що,

 1. У людей, що перебувають у шлюбі до 1 року буде превалювати низький рівень товариськості та соціального інтелекту; високий рівень незалежності; агресивний тип комунікативних умінь; буде виявлена схильність робити необґрунтовані висновки у сфері відносин із партнером.
 2. У людей із стажем подружнього життя від 1 до 5 років буде високий рівень товариськості, низька чуйність, низький рівень комунікативної толерантності.
 3. У людей, що перебувають у шлюбі від 5 до 10 років буде високий рівень товариськості, високий самоконтроль, комунікативність, високий рівень комунікативної толерантності, високий рівень соціального інтелекту.

Завдання дослідження:

 1. Вивчити основні теоретичні підходи до характеристики та інтерпретації понять «компетентність» і «комунікативна компетентність», «подружнє життя», місце комунікативної компетентності у подружньому житті.
 2. Методологічно обґрунтувати підходи до емпіричного дослідження особливостей комунікативної компетентності осіб з різним стажем подружнього життя.
 3. Підібрати психодіагностичний інструментарій для емпіричного дослідження особливостей комунікативної компетентності осіб з різним стажем подружнього життя.
 4. Емпірично дослідити особливості комунікативної компетентності осіб з різним стажем подружнього життя.
 5. Узагальнити результати, зробити висновки.
 6. Накреслити шляхи подальшого дослідження обраної проблеми.

Методи дослідження: для розв’язання поставлених завдань, досягнення мети та перевірки гіпотези використані загальнонаукові методи теоретичного рівня (аналіз, синтез, порівняння, систематизація, узагальнення науково-теоретичних та емпіричних даних), методи емпіричного дослідження: психодіагностичні методики:

 • методика діагностики комунікативної соціальної компетентності
 • тест комунікативних вмінь Л. Міхальсона
 • методика комунікативної установки В. Бойко
 • діагностика загальної комунікативної толерантності В. Бойко
 • тест «Соціальний інтелект» Дж. Гілфорд
 • математично-статистичні методи обробки емпіричних даних (якісні  та статистичні); інтерпретаційні (комплексні, системні)

Теоретична значущість роботи полягає в уточненні поняття комунікативної компетентності подружжя; виявлені основних дисфункцій спілкування у осіб із різним стажем подружнього життя; виявленні та структуруванні чинників довготривалого подружнього життя.

Практична значущість полягає в тому, що основні положення і висновки дослідження можуть бути використані для подальшої розробки тренінгових, корекційних, психотерапевтичних технологій у роботі із проблемами спілкування у родині, допомозі при переживанні розлучення та проблем пов’язаних із початком відносин із партнером. Матеріали кваліфікаційної дипломної роботи можуть бути використані в лекційному курсі дисципліни «Сімейна психологія».

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.