Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355
Распродажа!

Історія конструкцій родового присвійного

120  90 

Код работы: К 00102
Дисциплина: Украинская филология
Тип работы: Курсовая (теоретическая)
Количество страниц:
 26
Источников литературы: 20

Описание

Курсова описує теоретичні основи родового присвійного та динаміку зміни конструкцій родового присвійного в історії української мови.

ВСТУП

Підготовка висококваліфікованого фахівця вимагає формування у нього знань, умінь, навичок, які стосуються граматичної структури рідної мови. Дослідження в галузі зіставлення мови, її граматичних структур є дуже важливими, допомагають глибше проникнути в суть граматичних явищ мови, що вивчається, систематизувати знання граматики рідної мови і подолати інтерференції з боку іноземної мови.

Однією зі складових граматичного ладу більшості мов є родовий присвійний, який зазнає постійних змін у ході свого історичного розвитку. В роботі розглядається родова система присвійного в української мови та її історичний розвиток.

Цьому аспектові, на наш погляд, приділяється недостатньо уваги у ході вивчення спеціальних дисциплін на мовному факультеті вузу.

Актуальність дослідження визначається необхідністю висвітлити цілу нішу закономірностей процесу формування конструкцій родового присвійного.

Проблему розвитку родової системи присвійного в українській мові досліджували такі автори, як: Л.Є. Азарова [1], І. Р. Вихованець [4], Н.М. Коцюбинська [8], А.І. Коцюбинська [11], О.С. Мельничук [12], А.К. Мойсієнко [12] та ін.

Об’єктом курсової роботи є родовий присвійний.

Предмет – конструкції з родовими присвійними.

Гіпотезою дослідження є припущення про те, що родові присвійні мають різну словотворчу лексико-семантичну типологію та конструкції саме через те, що вони мали певний специфічний розвиток в історії української мови.

Метою роботи є опис семантики родових присвійних у сучасній українській мові на основі виявлення концептуального механізму формування їх значень.

Завдання курсової роботи :

  1. Проаналізувати літературу з теми семантики родових присвійних у сучасній українській мові.
  2. Визначити загальні характеристики тенденцій конструкцій родового присвійного.
  3. Класифікувати конструкції родового присвійного.

Методи дослідження: у процесі дослідження використовувався комплекс теоретичних методів: аналіз, синтез, узагальнення та систематизація.

Практичне значення дослідження полягає в можливості використання його результатів вчителями шкіл та викладачами вищих навчальних закладів, оскільки одержані висновки та узагальнення можуть бути використані в навчальному процесі під час вивчення української мови.

Курсова робота складається із змісту, вступу, двох розділів, шести підрозділів та списку використаної літератури.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.