Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Особливості прояву Інтернет залежності у жінок різних вікових груп

600 

Код работы: М 00013
Дисциплина: Общая психология
Тип работы: Магистерская
Количество страниц:
 134
Источников литературы: 63

Описание

У магістерській роботі досліджуються психологічні характеристики жінок (молодого, зрілого та похилого віку) зі схильністю до Інтернет залежності.

ВСТУП

Актуальність теми. В даний час актуальність дослідження проблеми інтернет-залежності стає все більш очевидною у зв’язку із зростанням кількості інтернет-користувачів.

За даними російських психологів від 10 до 14% людей, що грають в комп’ютерні ігри, стають залежними від них. Дана залежність може виникнути в будь-якому віці.

Науково-технічний прогрес, набрав до кінця минулого століття неймовірну швидкість, став очевидною і закономірною базою для створення комп’ютера, без якого сучасна людина вже практично не може жити. Комп’ютерні технології, увійшовши в наше повсякденне життя, стали «мостом», що поєднав вже наявні наукові розробки та новітні ідеї майбутніх проектів.

Повсюдна комп’ютеризація привносить у наше життя не тільки позитивні, але і негативні аспекти. Безумовно, всі сфери суспільної та промислової діяльності отримали додаткові можливості розвитку за допомогою комп’ютера та Інтернету. На цьому тлі можна сміливо говорити про високу ймовірність того, що в недалекому майбутньому людина вже не зможе повноцінно жити без комп’ютера або Інтернету. Багато організацій, компанії і фірми вже не можуть здійснювати свою діяльність без комп’ютерних мереж. Сфера комп’ютерних мереж розвивається швидко і стабільно, постійно пропонуючи споживачам свої удосконалення і нові програми.

На даний момент комп’ютер — незамінна складова нашого життя, але при цьому ми не завжди віддаємо собі звіт в тому, що дуже часто ми буквально залежимо від працездатності цих дорогих шматків кольорового металу. Вже сьогодні комп’ютерні системи впроваджені в такі сфери діяльності, як банківська справа, системи безпеки, медицина, виробництво, наука та інші важливі галузі. Недоліки у цих сферах не допускаються, а якщо раптом відбуваються, то виправляються непомірно дорогою ціною. Але навіть не цим обмежується залежність людини від комп’ютера.

Незважаючи на обговорення Інтернет-залежності серед фахівців різних галузей — педагогів, психологів, психіатрів, соціологів та ін., вона до цих пір не визнана офіційним захворюванням і розглядається ними як феномен. Разом з тим дискутується питання про включення Інтернет-залежності в класифікації хвороб DSM-V і МКБ-11, поряд з такими нехімічними аддикциями, як гемблінг, лудомания, аддикция до витрати грошей і т.п., оскільки вона також має ряд ознак, характерних для інших залежностей. Такими ознаками є: зневага важливими справами через адитивну поведінку; конфлікти із значущими людьми з причини адиктивної поведінки; дратівливість або скритність, коли інші критикують адиктивну поведінка; безуспішні спроби скоротити цю поведінка та ін.

Широке поширення Інтернет-залежності в сучасному суспільстві підтверджує необхідність виявлення залежних особистостей, вивчення психологічних характеристик їх особистості та розробки ефективних профілактичних заходів.

У США та європейських країнах вивчення проблеми Інтернет-залежності почалося в 80-х роках ХХ століття. У вітчизняній науці цією проблемою зацікавилися вчені наприкінці ХХ століття, у зв’язку з більш пізньої комп’ютеризацією.

Проблемою Інтернет-залежності цікавилися як зарубіжні так і вітчизняні дослідники. Так, концептуальні положення вітчизняної та зарубіжної психології про розуміння змісту залежної поведінки вивчали Я. І. Гилінський, О. Ю. Єгоров, В. Д. Менделевич, Г. В. Старшенбаум, В. В. Шабаліна.

Основні дослідження психологічних характеристик підлітків та юнаків, що сприяють розвитку у них залежної поведінки вивчали Г. С. Абрамова, О. Н. Безрукова, К. Р. Брагіна, Б. С. Волков, Н. А. Горбач, І. Г. Малкіна-Пих, О. В. Хухлаєва. Проблемою Інетернет-залежності у дорослих займалися В. О. Лоскутова, К. Янг. Дослідження інтеренет-аддикций у жінок займалися О. В. Кожевникова, З. Н. Шавалеева, А. Ю. Акопов, А. Ю. Єгоров, А. В. Котляров, В. Г. Старшенбаум.

Об’єкт дослідження − Інернет-залежність.

Предмет дослідження − психологічні характеристики емоційно-вольової, мотиваційної та комунікативної сфер особистості жінок різного віку схильних до Інтернет − залежності та профілактика у них інтернет-залежності.

Мета дослідження − вивчити особистісні характеристики жінок різного віку для прогнозування виникнення і розвитку Інтернет-залежності і складання програм її корекції та профілактики.

Завдання дослідження

  1. Провести аналіз літератури з проблеми особливості формування Інтернет-залежності.
  2. Підібрати методики психодіагностичного дослідження Інтернет-залежності.
  3. Дослідити динаміку адиктивної поведінки у Інтернет-адиктів жінок (різних вікових груп).
  4. Скласти та провести профілактичні програми, для різних вікових груп жінок, схильних до інтернет адикції.
  5. Апробувати профілактичну програму, провести повторну діагностичну процедуру.

Гіпотеза: існують психологічні відмінності в емоційно-вольовій та мотиваційній сфері особистості жінок різного віку, схильних до Інтернет-адикції.

Практична значущість дослідження полягає в можливості використання отриманих у магістерському дослідженні результатів і зроблених по ним висновків в оптимізації особистості та оздоровленні способу життя Інтернет-адиктив жінок різного віку. Розроблені в дослідженні програми діагностики властивостей особистості та характеристики особистісної сфери інтернет-залежних, можуть бути практично використані в психологічному консультуванні. Отримані в дослідженні дані можуть бути використані в лекційних курсах і семінарах для студентів з психолого-педагогічних дисциплін.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.