Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Лексико-семантичні особливості іменників в «Автобіографії» Іллі Турчиновського

200 

Код работы: К 00033
Дисциплина: Украинская филология
Тип работы: Курсовая (теоретическая)
Количество страниц:
 26
Источников литературы: 15

Описание

Курсова робота присвячена вивченню лексико-семантичних особливостей твору Іллі Турчиновського «Автобіографія». Розглянуто особливості іменників у творі.

ВСТУП

Одне з найважливіших положень сучасної лексикології — системність організації лексики — приводить до необхідності семантичного аналізу всі нових і нових ділянок словника, тому що більша частина її описана досить поверхово й умовно.

Системно-семасіологічний підхід до вивчення тих або інших фрагментів лексичного складу мови має велике значення не тільки для описової лексикології й практичної лексикографії, але й для лінгвістичної теорії в цілому, тому що дає можливість виявити специфічно індивідуальне в тім або іншому класі слів, глибше осмислити загальні системні закономірності мови.

Системність лексичного складу зумовлена не тільки комунікативними потребами (при формуванні фрази мовець спершу згадує лексико-семантичне об’єднання, а вже потім відшукує в ньому необхідне йому найточніше слово), а й системністю об’єктивного світу, який відображений у лексиці.

Найбільшими парадигматичними об’єднаннями є лексико-семантичні поля та їх складові – лексико-семантичні групи, що являються собою сукупність парадигматичне пов’язаних лексичних одиниць, які об’єднані спільністю змісту (іноді й спільністю формальних показників) і відображають поняттєву, предметну й функціональну подібність позначуваних явищ. Беручи до уваги той факт, що автор використовує лексико-семантичні групи слів для побудови більш повної картини в уяві читача, наше дослідження є досить актуальним.

Проблему лексико-стилістичних особливостей художніх текстів досліджували такі вчені-лінгвісти, як О.А. Галич [2], В.Н. Перетц [7], Г. Сивокінь [8], І. Юдкін-Ріпун [12], О.О. Юрчук [13] [15]. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню лексико-семантичного поля, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.

Об’єктом дослідження є лексико-семантичні особливості іменників.

Предмет – лексико-семантичні особливості іменників на прикладі «Автобіографії» Іллі Турчиновського.

Метою роботи є опис лексико-семантичних особливостей іменників в «Автобіографії» Іллі Турчиновського.

Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

  1. Охарактеризувати семантику як розділ мовознавчої науки.
  2. Визначити методи семантичного дослідження.
  3. Проаналізувати види лексико-семантичного групування лексичних одиниць.
  4. Охарактеризувати лексико-семантичні особливості іменників.

Методи дослідження: у процесі дослідження використовувався комплекс теоретичних методів: аналіз, синтез, узагальнення та систематизація.

Курсова робота складається із змісту, вступу, двох розділів, шести підрозділів та списку використаної літератури.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.