Ігрова залежність в структурі особистості

200 

Код работы: К 00180
Дисциплина: Общая психология
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 26
Источников литературы: 26

Описание

У курсовій роботі розглянуті теоретичні аспекти ігрової залежності; досліджено особливості ігрової залежності в структурі особистості.

ВСТУП

Актуальність дослідження. У сучасному світі психологічна залежність стала найбільш актуальною і важкою проблемою в суспільстві. Залежність в широкому сенсі слова – це така форма існування, яка обмежує можливості людини і зменшує його здатність до саморозвитку. Будь-яка з відомих залежностей виявляється нездоланною перешкодою на шляху людини до повноти самореалізації.

Багато дослідників розглядають підлітковий вік як фактор ризику для розвитку девіантної поведінки. Причина такого підходу лежить у психологічних особливостях підліткового віку: категоричність висловлювань і суджень, бажання підлітка бути визнаним і оціненим іншими, що сполучається з показною незалежністю і бравадою, боротьбу з авторитетами і обожнювання кумирів. Підлітковий вік – самий уразливий для виникнення різноманітних порушень [10].

Залежності – це психологічні причини всіляких особистих катастроф, руйнувань і захворювань. Патологічний потяг до азартних ігор – гемблінг, сучасні дослідники відносять до так званих не хімічним – поведінковим адикціям, коли об’єктом залежності стає не психоактивна речовина, як у випадку хімічної залежності, а поведінковий патерн.

В останнє десятиліття відзначені десятки різних поведінкових адикцій, серед яких гемблінг – одна з найбільш поширених, і за своїми клінічними проявами більш всього нагадує хімічні адикції.

Аналіз літератури з проблем комп’ютерно-ігрової залежності дозволяє зробити висновок, що у цієї проблеми існує два аспекти. З одного боку, комп’ютерно-ігрова залежність призводить до проблем у розвитку: порушується спілкування, у гравців звужується кругозір, виникають труднощі у навчанні, професійній діяльності і т. п. З іншого боку, є підстави говорити про те, що люди, які купують комп’ютерно-ігрову залежність, мають специфічні особливості психічного та особистісного розвитку. Ця специфіка розвитку може розглядатися не тільки як результат їх упередженого ставлення до комп’ютерних ігор, але і як передумова, призводить до залежності від комп’ютерних ігор [8].

Аналіз літератури, присвяченої проблемі комп’ютерно-ігрової залежності, дозволив виділити дві полярні точки зору на цю проблему. З одного боку, багато дослідників ігнорують існування комп’ютерно-ігрової залежності, посилаючись на те, що до сих пір не існує переконливих доказів того, що залежність від відео-ігор є психологічним розладом або психічною патологією. З іншого боку, існує ряд дослідників (Д. Джентл, М. Орзак, К. Пірс), які вважають комп’ютерно-ігрову залежність поширеною серйозною психічною патологією. Дослідники не можуть прийти до єдиної думки про причини, що викликають комп’ютерно-ігрову залежність. В якості можливих причин називаються психофізіологічні фактори (М. ле Брандт), розлади соціальної комунікації і соціальні фобії (М. Броді), розгорнута система нагород, притаманна комп’ютерним іграм (С. Шармат). Однак багато вчених сходяться у тому, що комп’ютерно-ігрова залежність, і це ріднить її з іншими адикциями, виражається у формі розлади стримують функцій.

Об’єкт дослідження: ігрова залежність.

Предмет дослідження: ігрова залежність в структурі особистості.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити особливості ігрової залежності в структурі особистості.

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що підлітки з ігровою залежністю мають такі характеристики особистості як: невпевненість в собі, уникнення спілкування.

Відповідно до поставленої мети і висуненої гіпотези були сформульовані наступні завдання дослідження:

  1. Визначити особливості ігрової залежності.
  2. Виявити основні механізми, типи ігрової залежності в структурі особистості.
  3. Провести емпіричне дослідження.
  4. Зробити висновки та окреслити перспективи подальших досліджень.

Для розв’язання поставлених завдань і перевірки гіпотези було використано комплекс методів дослідження:

а) теоретичні: аналіз літературних джерел, систематизація, узагальнення;
б) емпіричні: тестування, статистичні методи, методи математичної обробки експериментальних даних.

Теоретичне значення дослідження. Результати дослідження можуть служити допоміжним матеріалом для розробки змісту корекційної програми профілактики ігрової залежності підлітків.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.