Особливості психологічної готовності дітей з аутичними розладами до навчання у школі

300 

Код работы: Д 00096
Дисциплина: Коррекционная психология
Тип работы: Дипломная (практическая)
Количество страниц:
 52
Источников литературы: 48

Описание

У дипломній роботі представлено порівняльне дослідження рівней готовності до школи дітей із аутичними розладами та без них.

ВСТУП

Актуальність теми. В останнє десятиліття діти з аутичними розладами привертають увагу фахівців в області людинознавства. Зростаючий інтерес до даної категорії дітей відображає прогресивну гуманістичну реформацію поглядів на систему допомоги хворій дитині і її сім’ї. Велика увага приділяється вирішенню завдань з розвитку особистості дитини та її успішної інтеграції в суспільстві.

Останнім часом виникає інтерес до проблеми психологічної готовності до навчання у школі з шести років, що призводить до виникнення фізіологічних, педагогічних та психологічних проблем у дітей, особливо тих, що мають ті, чи інші вади розвитку.

Дослідження психологічної готовності дітей з аутичними розладами до навчання в школі має особливе значення, тому що на початку шкільного навчання і в процесі адаптації до нього зростає напруга і тривожність дитини. Варто відзначити, що спеціальні дошкільні навчальні заклади не в змозі охопити всіх дітей з даною проблемою корекційним навчанням. Однак ці діти також потребують організації спеціальних умов для забезпечення ефективної корекційно-розвиваючої роботи з ними, враховуючи особливості їх психофізичного розвитку.

Як відзначають дослідники в даній галузі (А. Богуш, В. Ветлугіна, О. Сас та ін.), підготовка до школи повинна відповідати вимогам та критеріям оцінки дошкільної зрілості дитини. Вона передбачає фізичний, емоційний, пізнавальний та особистісний розвиток, готовність до взаємодії з довколишнім світом, розвиток специфічних видів діяльності дошкільників, які визначають і забезпечують адаптацію до нового соціального статусу школяра, і є фундаментальними для дошкільного дитинства.

Отже, актуальність обраної теми полягає у тому, що критерії та вимоги сучасної підготовки дітей до навчання у школі не завжди співпадають з можливостями та рівнем підготовки дітей з аутичними розладами. Навчання та виховання дітей з аутичними розладами здійснюється на основі загальних принципів навчання та виховання у дошкільних закладах. Та, поряд з тим, їх навчання та виховання має свої особливі задачі та принципи, спрямовані на відновлення, корекцію і компенсацію порушених й недорозвинених функцій, організацію диференційованого навчання, підготовку до життя в сучасному суспільстві.

Слід зазначити, що специфіка навчання і виховання таких дітей проявляється в урахуванні загальних закономірностей й специфічних особливостей розвитку дітей, опорі на здорові сили та їх збереження, можливості у використанні спеціальних форм і методів у роботі, перерозподілі навчального матеріалу й заміні темпу його проходження, використанні спеціальних посібників. Отже, зазначаючи все вищесказане, можемо констатувати актуальність обраної теми дослідження, а саме «Особливості психологічної готовності дітей з аутичними розладами до навчання у школі».

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити особливості психологічної готовності дітей з аутичними розладами до навчання у школах.

Завдання дослідження:

  1. Визначити сутність, зміст та особливості аутичних розладів у дітей дошкільного віку.
  2. Проаналізувати зміст та структуру готовності до навчання в школі та  розкрити особливості психологічної підготовки до школи дітей з аутичними розладами.
  3. Емпірично визначити особливості інтелектуальної, емоційно-вольової, мотиваційної та особистісно-соціальної готовності до навчання у школі дітей з аутичними розладами.
  4. Порівняти результати психологічної готовності до навчання у школі у дітей з аутичними розладами та дітей, які не мають даного діагнозу.

Об’єкт дослідження – психологічна готовність дітей з аутичними розладами до навчання в школі.

Предмет дослідження – особливості психологічної готовності дітей з аутичними розладами до навчання в школі.

Гіпотеза дослідження: психологічна готовність дітей з аутичними розладами до навчання у школі має певні особливості.

Методи дослідження. З метою з’ясування особливостей психологічної готовності дітей з аутичними розладами до навчання в школі використано теоретичні методи аналізу, синтезу, узагальнення; психодіагностичні засоби: методика «Діагностика психосоціальної зрілості поведінки дитини» (за О. Таран); методика «Внутрішня позиція школяра» (Н. Гуткіна); методика «Зразок і правило» (О. Венгер); тест «Розфарбуй малюнок» (Є. Кравцова); методика «Четвертий зайвий»; методика «Читання казки». Обробка результатів дослідження проведена за допомогою математико-статистичних методів (критерій Манна-Уітні). Узагальнення результатів здійснено з використанням інтерпретаційних методів (класифікація й узагальнення емпіричних даних).

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.