Все виды научных работ по гуманитарным дисциплинам
  • contact@moydiplom.com.ua
  • +38 (068) 380-0962 +38 (066) 781-6355

Фізичне виховання та розвиток розумово відсталих дітей

150 

Код работы: К 00043
Дисциплина: Коррекционная педагогика
Тип работы: Курсовая (практическая)
Количество страниц:
 30
Источников литературы: 32

Описание

Курсова робота присвячена розробці теоретичних і методичних засобів фізичної підготовки розумово відсталих молодших школярів.

ВСТУП

Порушення інтелекту у дитини в переважній більшості випадків поєднується з аномальним розвитком рухової сфери, становлення якої невіддільне від пізнання світу, оволодіння мовою, трудовими навичками. Однією з головних причин, що ускладнюють формування у дітей-олігофренів рухових умінь і навичок, є порушення моторики, які негативно позначаються не тільки на фізичному розвитку, але і на соціалізації особистості, розвитку пізнавальної та трудової діяльності, подальшої трудової адаптації.

В процесі фізичного виховання дітей-олігофренів необхідно керуватися тим, що активна рухова діяльність дитини сприяє розвитку всіх зон кори великих півкуль мозку, що сприяє поліпшенню координації межцентральных зв’язків, формуванню рухових взаємодій, підвищенню розумової працездатності.

Мета фізичного виховання конкретизується в її прикладній спрямованості і полягає у всебічному розвитку школяра. Прикладний  напрям − це не тільки участь у будь-яких рухових фізичних навантаженнях, це і залучення до занять спортом.

Питанням фізичного виховання дітей із розумовою відсталістю та особливостями психомоторного розвитку займалися такі автори, як: Н. Астаф’єв, Р. Бабенкова, М. Блюміна, Л. Виготський, А. Дмитрієв, С. Євсєєв, С. Забрамная, В. Лубовський, С. Ляпідевський, М. Певзнер та інші.

Освіта розумово відсталих дітей здійснюється в спеціальних (корекційних) шкільних установах на основі державних освітніх стандартів. В даний час процес фізичного виховання в корекційних школах відбувається в загальноприйнятих формах: організовану форму фізичного виховання складають уроки фізкультури в школі, ранкова гімнастика, ігри на великих перервах, прогулянки протягом дня, а позакласні обмежуються годинами ритміки. Низька рухова активність призводить до того, що у даної категорії дітей не формується мотивація і властива для їх віку потреба в русі.

Основними засобами фізичного виховання є фізичні вправи, спрямовані на формування життєво важливих умінь і навичок, виховання фізичних якостей, розвиток фізичних здібностей, підвищення адаптивних властивостей організму і, звичайно ж, усунення відхилень у стані здоров’я, порушень фізичного розвитку.

У програмах з фізичної культури зазвичай чітко визначені завдання фізичного виховання розумово відсталих школярів, підібрані основні види вправ. За способом впливу на організм виділяють вправи: загальнорозвиваючі та коригуючі без предметів; вправи на поставу; дихальні; розслаблення м’язів; з положеннями голови, тулуба, кінцівок; з предметами і на снарядах.

На сьогоднішній день існує велика кількість спеціальних методик і програм для розумово відсталих дітей, заснованих на застосуванні плавання, дихальної гімнастики, суглобовий та медитативної гімнастики, лижної підготовки , легкоатлетичного багатоборства, загальної фізичної підготовки, рухливих ігор .

Актуальність даної теми дослідження полягає в розробці теоретичних і методичних основ застосування певних засобів, у тому числі і засобів фізичної підготовки , у фізичному вихованні розумово відсталих школярів.

Об’єкт дослідження: фізичне виховання розумово відсталих  школярів.

Предмет дослідження: особливості фізичного виховання та психомоторного розвитку розумово відсталих молодших школярів.

Мета дослідження: розробити і експериментально обґрунтувати ефективність комплексної програми фізичного виховання розумово відсталих молодших школярів:

Завдання дослідження:

  1. Проаналізувати психолого-педагогічну і логопедичну літературу з проблеми дослідження.
  2. Проаналізувати особливості психомоторного розвитку молодших школярів із РВ.
  3. Виявити розбіжність у фізичному розвитку, що свідчить про рівень фізичної підготовленості, фізичного і психомоторного розвитку розумово відсталих школярів.
  4. Визначити та експериментально обґрунтувати педагогічні умови ефективної реалізації комплексної програми фізичного виховання розумово відсталих молодших школярів в освітньому процесі.

Методи дослідження: методи збору емпіричної інформації, теоретичні методи, методи обробки отриманих даних.

Не нашли, что искали? – Закажите индивидуальное написание работы или вернитесь к поиску.